MULIGE INNTEKTSKILDER FOR LAGA I GRESVIK IF

Det arbeides for tiden med å kartlegge og presentere de medlemsfordelene Gresvik Idrettsforening tilbyr, utover å tilrettelegge rammebetingelser på baner, anlegg og klubbhus.

  • Hjelp til administrative rutiner ?
  • Opplæring tekniske verktøy ?
  • Spesialtilbud for GIF medlemmer?
  • Rabattordninger for GIF medlemmer?
  • Inntektsmuligheter – potensielle dugnader
  • Hjelp i markedsarbeid/sonsorvirksomhet ?
  • Faglig kompetanse ?
  • Annen hjelp og støtte ?

 

 

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

 

Vennligst meld inn dine målsettinger om utvikling: