Hanne Persdatter Alvik (36) er ny miljøkontakt i Gresvik IF Håndball!

Hanne er utdannet barnehagelærer og har i flere år hatt egne barn i klubben. Nå gleder hun seg til oppgavene som venter, og er tydelig på at klubbslagordet forplikter.

«Klubben der alle skal trives» er et fantastisk slagord, men også noe som stiller krav til oss som klubb. Mange kan ha utfordringer som ikke synes ved første øyekast, men som allikevel kan være vanskelige. I dette perspektivet tror jeg miljøkontaktrollen kan være veldig viktig.

Miljøkontaktrollen er økonomisk støttet fra Fredrikstad Idrettsråd (FRID), og er ment å være ressurspersoner og bindeledd mellom klubb og foreldre. Det legges fra FRID spesiell vekt på å ha fokus på innvandrerbarn og deres familier, slik at de kan få tilstrekkelig informasjon og trygghet til å finne seg til rette i klubbene.

Hanne legger ikke skjul på at dette er tematikk hun brenner for.

Jeg har tidligere skrevet en bachelor om foreldresamarbeid med tospråklige foreldre, og vet at det i dette perspektivet kan ligge utfordringer for familiene. Det er nå også stor sannsynlighet for at vi på sikt kan få barn inn til oss i GIF håndball blant annet fra Ukraina. Disse ønsker vi å ta i mot på en skikkelig måte.

Basert på hennes jobb i barnehage, vet hun imidlertid at det kan være flere temaer som gjør at møtet med en ny hverdag og idrettsklubb kan by på utfordringer.

Språkbarrierer, økonomi, kulturforskjeller, familiesammensetninger og samlivsbrudd. Slike temaer blir ofte sett på som sosiale problemer, og det er kanskje lett å tenke at vi har lite av det på Gressvik. At miljøkontakten i en lokal klubb har lite saker å jobbe med er derfor ikke nødvendigvis positivt. Vi vet at utfordringene er der for flere av barna i vår klubb.

Hanne er engasjert når hun prater om barn og idrett.

Idrett skaper mestring, tilhørighet, vennskapsbånd og felleskapsfølelse. Det må være i alles interesse at så mange barn som mulig får delta hos oss hvis de ønsker. I GIF Håndball skal vi ta dette arbeidet på alvor.

Til slutt er hun klar på hva som er hennes viktigste oppgave, nå innledningsvis.

En miljøkontakt må være synlig og tilgjengelig. Det skal være en lav terskel for å ta kontakt med meg for barn og voksne i og rundt GIF Håndball, sier Hanne Persdatter Alvik.

Ønsker du å komme i kontakt med Hanne?

Telefon: 401 67 971 eller e-post: hanne.persdatter.alvik@gmail.com

Tekst/Foto: Magne Wiklund