Fredrikstad kommune, gjennom Fredrikstad Idrettsråd (FRID), har tilrettelagt gode stillaser og en god støttestruktur for Gresvik IF gjennom å tilby økonomisk støtte og kompetanse til våre miljøkontakter.

 

Historiens første «formelle» miljøkontakt i Gresvik IF Stina Agerup stortrives med både rollen og samhandlingen med Fredrikstad kommune/FRID.  «Og hvis jeg skulle trenge hjelp til noe kan jeg kontakte Fredrikstad kommune og Trond «Kurte» Andreassen. Han holder kontakten med alle miljøkontaktene og brenner virkelig for dette her«, sa hun før Knut dessverre for Stina og Gresvik IF sluttet denne rollen i FRID.

 

Knut «Kurte» Andreassen opplever Gresvik IF som et fantastisk sted å være: «Dette her er et fantastisk sted, hvor kanskje ikke karakteren har hovedfokus, men man tar på seg den hvite buksa og blå overdelen – og vi sitter i garderoben og er alle ganske like, og vi er et lag – og jeg har fortsatt trua på at dette er utrolig viktig i et menneskes liv….» uttalte Kurte mot slutten av et «Bry deg» seminar i GIF-regi.

 

Siden Stina gikk foran som godt forbilde er det tilkommet en miljøkontakt også innen fotballen i Gresvik Idrettsforening – Monica Hegge. Vi vil presentere i nærmeste fremtid på Gresvik IFs hjemmesider.

Vi kommer tilbake til en presentasjon av Monica Hegge´s arbeid som miljøkontakt i fotballen. Kanskje kommer flere til etterhvert, da blir de omtalt på denne siden. Under kan du lese om Stina i håndballen:

Miljøkontakt – det er Stina, det!

Foto: Terje Jensen. Stina Agerup i Håndballen ble GIFs første formelle miljøkontakt.

Slik sørger Gresvik IF for god kontakt mellom klubb og utøver

Av Svein Thoresen (tekst) og Terje Jensen (foto)

Gresvik IF har tatt kontakten mellom utøver og klubb enda et skritt lengre gjennom å innføre ordningen med miljøkontakt. Det er håndballavdelingen som gikk i front på området. Stina Agerup er Gresvik IFs første miljøkontakt og hun forteller hva ordningen går ut på:

Miljøkontakten skal være kontakten mellom klubb og foresatt. Det handler mest om integrering og barn med annen bakgrunn. Men det trenger ikke bare være snakk om innvandrere. Det kan også være barn som kommer fra hjem med mindre ressurser enn vanlig. Dette skal altså være en kontakt mellom klubb og hjem og en kontakt mellom lagleder og hjem. Vi har også mulighet til å ta kontakt med skole og helsesøster hvis det skulle være nødvendig. Der det er språkutfordringer er det viktig å passe på at man forstår den informasjonen man får, gjerne i forhold til utstyr, kontingenter, dugnader og den slags ting, forteller Stina fra en tilskuerbenk i Gressvikhallen.

Hvordan er det du jobber?

I Gresvik IF har vi ikke hatt så mange utfordringer med alt dette, men vi har hatt noen. Det er litt blandet resultat. Det kommer mye an på foreldrene og hva de vil og det er ikke alltid forståelse for at barna vil drive med idrett for eksempel, forteller hun.

Da kan det være kjekt at foreningen kan være med å hjelpe til med for eksempel kontingenten. Derfor er det viktig for miljøkontakt Stina at hun får beskjed fra trener eller lagleder når det oppstår utfordringer. I hele håndballavdelingen til Gresvik IF er det nå lag fra alderstrinn 2003 til 2011 pluss senior. På en juleavslutning i 2019 var det for eksempel over 110 utøvere til stede.

Ordningen med miljøkontakt er etablert fra Fredrikstad kommune og ordningen eksisterer også  i en rekke andre kommuner. I Gresvik IF var det daglig leder Morten Helminsen som ivret etter å innføre ordningen i håndballavdelingen. Stina Agerup er nå miljøkontakt i avdelingen på andre sesongen. Hun er den eneste i klubben som har en slik rolle, men det er ingenting i veien for at flere kan jobbe med akkurat dette. Den klubben i distriktet som er best i klassen er Trosvik IF med sine 12 miljøkontakter. Klubben har en for hvert alderstrinn.

Hvordan synes du ordningen fungerer?

Jeg synes det fungerer bra. Vi har ikke noen kjempeutfordringer i håndballavdelingen til Gresvik IF, sier Stina.

Men i løpet av de to sesongene hun har fungert i rollen har det til sammen vært snakk om fire-fem tilfeller der miljøkontakten har gått aktivt inn. I praksis fungerer det slik at hun da gjerne blir med på en trening for å se utfordringene i praksis. Det kan også være at hun tar direkte kontakt med utøver og foresatt.

Hvordan har du blitt møtt hos de foresatte?

De er som regel åpne, men det er en del språkutfordringer. Jeg har mulighet til å ta inn tolk hvis jeg føler at jeg trenger det, men ofte er det slik at det er barnet selv som er tolken. Noen ganger bruker jeg masse tid på denne oppgaven og noen ganger mye mindre.

I tillegg blir Stina Agerup brukt som en ressurs rundt lagene og har da særlig som oppgave å veilede utøverne i hvordan man skal være mot hverandre.

Stina har ingen spesiell bakgrunn for å være miljøkontakt i håndballavdelingen, men har selvfølgelig vært med på foredrag og kurs før hun begynte. I det sivile jobber hun med logistikk ved Borregaard i Sarpsborg.

Min bakgrunn er at jeg har en håndballspillende jente selv. Jeg synes denne jobben er veldig morsom og det er jo så mye flott ungdom.

Er du en sånn type som ikke kan si nei?

Jeg kan si nei når jeg føler for det, men jeg har stor arbeidskapasitet. Derfor trenger jeg ikke å si nei. Og hvis jeg skulle trenge hjelp til noe kan jeg kontakte Fredrikstad kommune og Trond «Kurte» Andreassen. Han holder kontakten med alle miljøkontaktene og brenner virkelig for dette her.

Hva bør på agendaen som mål for en fremtidsrettet Gresvik Idrettsforening på snart 100 år?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati.

Vær med å skape fremtidens miljøarbeid i Gresvik IF ved å sette nye mål: