Monicka Hegge er den nye miljøkontakten i fotballavdelingen

Monicka Hegge er den nye miljøkontakten i fotballavdelingen

Del:

Kontakten mellom de aktive fotballspillerne, foreldre eller foresatte og idrettsforeningen er viktig.
Så viktig at Gresvik IF satser på enda en miljøkontakt. Fra to år tilbake har de Stina Agerup for håndballen. Nå er det tatt grep, og Monicka Hegge skal gjøre samme jobben i fotballavdelingen.

-Dette er helt nytt, og jeg setter i gang nå. Gleder meg veldig, og har tro på dette prosjektet. For det er et behov å ha en person som kan være kontakten mellom foreningen og foresatte.
Alle har ikke samme bakgrunn, og integrering blir satt i fokus. Også barn og unge av norske foreldre kan ha behov for kontakt og informasjon. Vi må unngå likegyldighet blant foreldre, stille opp og informere om hva det ligger i å være med i en idrettsforening som Gresvik IF. For alle har ikke den samme oppfatningen om hva et idrettslag er og gjør.  Noen ser ikke verdien som ligger der, og kan ha spørsmål om kontingenter og i noen tilfeller om hvordan barna skal kunne komme seg til og fra trening og kamp. Kan de sitte på noen – kan det gjøres en permanent ordning, som strekker seg litt over tid, for eksempel, sier en engasjert Monicka Hegge.

Lagleder-erfaring

Monicka er godt kjent med Gresvik IF og med hva som skjer og hva som er av aktiviteter i Trondalen. Her har hun et barn som er aktivt på 08-laget. Hun har vært lagleder og en ressursperson gjennom flere år. Monicka kan spillereglene, og vet hva som gjelder.

-Jeg har jo blitt kjent med hyggelige mennesker i Trondalen og gjennom Gresvik IF de senere årene, og jeg har truffet mange unge spillere, der noen sliter med nevnte utfordringer. Da blir det min jobb nå å ta kontakt for å finne løsninger, kortvarige og langsiktige – og kanskje se på og løse økonomiske problemer relatert til trening og kamp. Foreldre er en del av det store bildet i Gresvik IF, og må tas med. Integrering er veldig viktig. Ikke alle kulturer stemmer overens med vår egen. Får vi flere foresatte til å bidra og få en forståelse av hva Gresvik IF tilbyr, skaper det også en et enda bedre miljø i idrettsforeningen. En god kontakt mellom meg, lagledere og hjem er viktig. Jeg kan også være med å bidra til å få en informasjonsflyt til å fungere best mulig.

Håndballen
Miljøkontakt for håndballavdelingen, Stina Agerup sier til medlemsmagasinet Gressvikingen at det i hennes tid som miljøkontakt har vært noen utfordringer, men ikke mange.
Hun forteller at hun har møtt en del foresatte, og at det kan være språkutfordringer enkelte ganger, men at hun har muligheter til å ta inn tolk om det trengs. Stina slår fast at ordningen fungerer bra.

Kontakt
-Det er jo aktuelt for meg å ta kontakt med Stina for å høre hennes erfaringer, og kanskje få noen tips. Vi kan jo etter hvert utveksle erfaringer. Jeg tror dette blir veldig givende og interessant, sier Monicka Hegge.

 

Det er FRID og Fredrikstad kommune som holder i miljøkontakt-prosjektet.

 

Monicka Hegge er ny miljøkontakt i GIF. Hun skal være det i fotballavdelingen. Dermed har Gresvik IF to miljøkontakter. Stina Agerup har regien i håndballavdelingen.

 

Tekst: Øivind Karlsen
Foto: Øivind Karlsen


Del: