Lysløypa

Nå starter arbeidet med den nye lysløypa

Del:

Fredrikstad kommune opplyser på sine nettsider at nå starter arbeidet med den etterlengtede lysløypa i Trondalen. Dagens tursti fra Trondalen til Sprinklet skal oppgraderes, belyses og blir litt bredere. Arbeidet starter mandag 24 august.

Det er planlagt en enkel standard på stien, som skal betegnes som en belyst tursti. Strekningen er på ca. 1500 meter, og det er beregnet 47 lyspunkter med ca. 30 meter mellom hvert punkt. Det er foretatt noen endringer underveis, og en gledelig endring er at det hovedsakelig skal settes opp stålmaster med kabel i bakken i stedet for tremaster og luftstrekk. Dette er en varig og god løsning for dette området hvor det er mye vann og bløt skogbunn. Det er planlagt riggplass på toppen av Sprinklet i tillegg til nede ved vanntårnet.

Fremdrift
Arbeidene starter 24. august ved Sprinklet og vil pågå på dagtid fra ca. kl. 07- 16 og med kortere dag på fredag. Dersom alt går etter planen vil stien stå ferdig med lys om drøye tre måneder.

Ferdsel og sikkerhet i anleggsperioden
Stien holdes åpen for ferdsel i anleggsperioden, men man må holde avstand til maskiner i bevegelse og gå rundt områdene hvor arbeidene pågår. Dette skiltes. Av hensyn til sikkerheten er det ønskelig med færrest mulig turgåere i traseén når det jobbes, og vi oppfordrer folk til å ta turen etter kl. 16 på hverdager.

Entreprenører
Utførende entreprenør er Otera Traftec AS på lys og Brødrene Ødegård Maskindrift AS er underentreprenør på gravearbeider.

Takk
Vi ønsker å takke lokalsamfunnet, idrettslag og foreninger for engasjementet rundt lysløypa. Takk for innspill, gode råd og ønsker. Også en stor takk til grunneierne i området som gir allmennheten bruksrett til sine eiendommer ved å la kommunen tilrettelegge for en tursti over sine respektive eiendommer.

 

Tekst og foto: Fredrikstad kommune


Del: