Hvordan startet det hele, for snart 100 år siden ? - Hva var hensikten, Misjonen med Gresvik Idrettsforening?

Det var en gang….

Normer (gode mellommenneskelige leveregler) inkludert  holdninger til ledelse er også under arbeid i GIF, basert på verdiene Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling - slik at GIF i fremtiden kan bli klubben der alle skal trives.

..Så kom klubbens kjerneverdier i 2004…..

GLEDE – RESPEKT – ENGASJEMENT – SAMHANDLING

….og visjonen – drømmen – ledestjernen… 

KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES

Normer - mellommenneskelige leveregler - på og utenfor banen. Her er G07 et prakteksempel på å sikre Fair Play

…Så kom FAIR PLAY – i praksis…..

På jakt etter synlige bevis og kompetanse i normativt arbeid.
DE GODE FORBILDENE

Formidlingsorienterte synsere, tenkere, teoretikere, forståsegpåere og kanskje kunnskapsrike folk som mener mye om holdninger og mellommenneskelige leveregler finnes i enhver forsamling av mennesker.

Kunnskap er viktig, men normativt arbeid i Gresvik Idrettsforening handler mest om å lete frem diamantene i klubben – de med iboende kompetanse som går foran som praktisk gode eksempler. Forbildene.

Illustrasjon: Lisa Aisato. Et godt forbilde på normativt arbeid i Gresvik Idrettsforening? – Neppe.

 

Forbilder som går foran i samhandling og viser vei i praksis. Gode forbilder på normativt arbeid i Gresvik IF ? Ja, takk, klubben elsker dem – og vil slippe all anerkjennelse løs over dem !

 

 

Tormod søppel 2.

Ivaretar klubbens interesser, godt forbilde som hovedleder. Fornuftige rutiner og husregel som ivaretar Gresvik IFs interesser. Uavhengig av personlighet og relasjonelle ferdigheter burde det være mulig å huske å plukke søppel. Her er hovedleder Tormod Hermansen som har husket å gå foran som et godt forbilde i Trondalen.

Engasjement for lokalsamfunnet på Gressvik torg gjennom dugnadsinnsats fra GIFs A-lag. Her representert ved Preben Lie (t.h) og XX.

Forbilder fra A-laget i fotball: Her er det alltid gode forbildet Preben Lie som  går foran som godt eksempel. Her med dugnadsinnsats under et engasjement for lokalmiljøet, mens han rigger for Gressvik dagene på Gressvik Torg i 2018.

Fotball dagen 2019 i samarbeid med Konsum Gruppen Norge AS

Gode forbilder: Dannelse og selvstendighet på høyt nivå når barna leder seg selv til å stå i kø og vente på sin tur. Kanskje voksne har noe å lære av barna?. Her under Fotball dagen 2020. Merk deg forøvrig Daglig leder Morten Helminsen, som er klok nok til å bøye seg ned for å møte barna der de er.

Det går an å gå foran som godt eksempel, også for trenere. Vise hva man gjøre ting, fremfor å påpeke feil.

Godt forbilde som trener. Det går an å vise med sin kompetanse hvordan man kan og bør gjøre det, fremfor å formidle med synsing og ev teoretisk kunnskap hva man ikke skal gjøre. Her er det innleid til Gresvik IF fra FFK keeperakademi, Samuel Dirscher, som viser vei for målmennene i ungdomsavdelingen.

Nytt stadionur på kunstgressbanen.

Gode forbilder som ledere, kanskje forankret i Norges Håndball Forbunds kjerneverdi «Innsatsvilje»? Eller med forankring i Gresvik IFs «Glede» ? Eller «Engasjement»? Eller Norges idrettsforbunds fellesskap og lojalitet. Eller kanskje det ikke er enten eller, men både/og – og at alt henger sammen med alt i en større sammenheng? FV: Daglig leder Morten Helminsen, spesialtrener Vidar Kristoffersen og trenerveileder i U-avd Joar Dahle henger opp den nye klokka i Trondalen.

Jentene går foran 2.

Jentene går alltid foran! Å uttrykke seg selv og egne følelser på en autentisk og kongruent måte bidrar til å gjøre andre i Gresvik IF mer empatiske. Rimelig liten tvil om  hva denne gjengen føler akkurat her&nå på fotball dagen våren 2020. Mer oppmerksomhet på følelser er forøvrig et nytt hovedsatsningsområde i skoleverket i Norge, etter at kognitiv læringsteori har vært rådende for læring en god stund.

Eldres Lunsj, siste torsdag hver måned.

Tatt på fersken å gjøre noe bra! Den evige GIF- gutten og æresmedlem Gunnar Femtehjell tar her Heidi Knutsen på fersken for alt bra hun har gjort for klubben og eldres lunsjtreff gjennom året som er gått. God jul og godt nytt år, – flere nye muligheter til hyggelige lunsjtreff kommer imot oss i fremtiden !

Turneringer - Her G07

Å uttrykke seg selv og bli møtt med anerkjennelse gjør som regel godt. Her er det mor og leder Randi Kristoffersen som både uttrykker seg selv og får velfortjent anerkjennelse – når hun får et hyggelig klapp på skuldra i møte med Maskotten på G07 turnering i Trondalen. Relasjonelle egenskaper og ferdigheter er universelt og tidløst avgjørende viktig i ethvert lagspill.

Foto: Terje Jensen

Forbilde på Fair Play og å møte barn der de er: «Barn og barnet i oss må ikke undervurderes» oppfordrer pedagogisk leder i barnehage og samtidig topp dommer fra Gresvik IF Henrik Pettersen, som møter og hjelper barna der de befinner seg på sin dannelsesvei i livsløpet.

Dugnad på kunstgressbanen. Vidar K i forgrunnen.

Gå foran som godt eksempel: Se hvordan lederne og de voksne gjør det!, sier kanskje barn og unge i og utenfor Gresvik IF – En voksen leder Vidar Kristoffersen går foran som et godt forbilde for barn og unge i Gresvik IF, mens han her er frivillig på dugnad i klubbregi. Å tilrettelegge for optimale baner og anlegg, bygge gode støttestrukturer, stillaser og trygge rammebetingelser for utøverne er muligens Gresvik Idrettsforenings viktigste oppgave og tjeneste til lokalmiljøet.

Nissefest med Joar Dahle

Forbilde på å sammenveve både / og: Trener veileder Joar Dahle oppleves å være en autoritet for barn, unge og voksne i Trondalen – dermed får han respekt i retur. Kan årsaken være Joars evne til å veve sammen sine lekne relasjonelle sider med en samtidig kontroll på alt det rasjonelle som ligger i å organisere, for eksempel nissetreffene?? Å være en autoritet er forøvrig noe helt annet enn å være autoritær.

Turneringer - her Jenteturnering 2018. FV: Emma og Therese Borg

Forbilder på det meste: Full kontroll på kioskens rutiner og loddsalget under turnering, blanda opp med varme og gode mellommenneskelige leveregler. Prakteksemplarer på normativt arbeid i GIF, familien Borg. Her er FV Emma og Therese Borg i kiosken, mens pappa Tor Arne er ett eller annet sted på banen for å hjelpe de andre. Det ser ut til at minst alle klubbens verdier blir praktisert samtidig: Glede, Respekt, Engasjement, Samhandling. De ser ut til å trives godt.

Damegruppa har dugnad i garderobene. Fv Merete Eriksen og Grete Pettersen.

Forbilder. De gode venninnene FV Merete Eriksen og Grete Pettersen tilrettelegger for gode energier og rammer – slik at både hver enkelt spiller, dommer, Gresvik IF lag og bortelag kan oppleve hyggelige garderobekulturer hos klubben der alle skal trives. De er begge prakteksemplarer på gode forbilder. Hvilke mellommenneskelige leveregler binder dem så godt sammen til å gjøre en så fenomenal god jobb for Gresvik IF?

Normarbeid Køllis.

«I forkant» med «baklengs planlegging» – men samtidig alltid tilstede – Køllis har gått foran som godt forbilde i Gresvik IF gjennom titalls år. Her er han i Gressvikhallen klokka 22:00 på kvelden før – for å rigge trygge rammer rundt neste GIF-oppgave dagen derpå. Han vet allerede her hva som blir kjennetegn og synlige bevis på en godt utført jobb dagen etter. De som har evnen til å være i forkant med god planlegging, vet hvor de vil, er selvstendige nok til å vurdere seg selv, og samtidig har stor grad av tilstedeværelse når det skjer, er gode forbilder i Gresvik IF. De sparer forøvrig også titalls arbeidstimer med timer runder rundt bordet med såkalt evaluering – de har tatt evalueringen i forkant, de vet både målene og vurderingskriteriene, gjennom tilstedeværelse i god planlegging. «Baklengs planlegging» – ta evalueringen og vurderingskriteriene før prosessen starer.

Normarbeid Griller.

Godt lederskap bygger støttestrukturer og trygge stillaser med tilrettelagte trygge rammer i Fair Play. FV: DL Morten Helminsen, Arnie, Morten Køllis og Tormod Hermansen.

Om hjelpekunst – Søren Kierkegaard  (1813 – 1855)

«At man, naar det i Sannhet skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der: Dette er Hemmeligheten i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en inbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden…»

 

Hvordan står det til i Gresvik IF? – Er foreningen god på å møte hverandre der de er?

Autoritær eller Autoritet

Normativt arbeid handler blant annet om å kombinere og balansere det mellommenneskelige  i relasjoner med samtidig kontroll på det rasjonelle i regler, rutiner, lover, bestemmelser og såkalte instrukser. Slik blir en god leder/trener en autoritet – en man møter med respekt.

Dominante og Autoritære mennesker glemmer iblant den relasjonelle siden, – og blir i både dagens storsamfunn og Gresvik IF sjelden møtt med respekt.

 

Hvordan er ståa i Gresvik IF? – Har de tillitsvalgte, trenere og ledere tatt innover seg at tillit og respekt er noe man bør gjøre seg fortjent til å   som gave fra andre mennesker, – og ikke noe man har krav på, rett til eller tar – med bakgrunn i en eller annen formell rolle?

Oppdager orientert og/eller Formidlings orientert læring

Det er en tid for å målrettet, retorisk og kanskje instrumentelt formidle kunnskap der andre kan lære av å kopiere andres regler og tankegods – og det er en tid for å skape rom for selvstendighet og god selvledelse der man utvikler og danner seg selv gjennom å få gode oppdagerorienterte spørsmål.

Hvordan er ståa i Gresvik IF- og hvordan er balansen mellom retorisk formidlingsorientering der man formidler det man selv er opptatt av og har på hjertet – og de gode åpne spørsmålene til andre, der dine klubbvenner i Gresvik IF får lov å selvstendig reflektere og vokse i sitt eget tempo gjennom å oppdage selv?

 Når gjør man hva i Gresvik IF ?

Etikken og reglene

Etikken, moralen, det mellommenneskelige, er en side av saken. En annen side av saken er reglene og prestasjonene. Gresvik Idrettsforening forsøker etter beste evne å fange opp begge, veve dem sammen til et spørsmål om både/og.

Fair Play forbildet fra Gresvik Idrettsforening Henrik Pettersen som samtidig med å ha gode holdninger er klubbens toppdommer i fotball. Han har flere gode innspill om balansekunsten i management, pedagogikk og didaktikk (den avgjørende viktige måten). Les ev mer om Henriks reflekterte kunnskap og erfaringsbaserte kompetanse om balansegangen mellom etikk og regler ved å trykke på denne linken: HVERT MØTE MED ET ENKELTMENNESKE ER UNIKT.

 

Hvordan står det til i Gresvik IF? – Går Gresvik IF foran som godt eksempel og får til å veve sammen gode holdninger og god etikk med diverse regler, instrukser og regler? Har klubbkulturen tatt innover seg at gode gjerninger med gode intensjoner alltid er velkommen blant mennesker?

The Monkey Business Illusion

Monkey Business og illusjoner

Finnes det i Gresvik IF ?

NORMATIV STRUKTUR I EN HELHETLIG SAMMENHENG: Hva binder alle disse enkeltmenneskene og relasjonelle nettverkene fra ulike aktiviteter og idrettsgrener sammen til en helhetlig Gresvik Idrettsforening der alle skal trives? Gruppetenking, egeninteresser, splittelser og polarisering med «rett og galt» eller «oss og dem»  – eller gjennom anerkjennende kommunikasjon og dialog, der gleden over mangfold, ulike berikende perspektiver og gode normative strukturer med respekt for ulikheter råder miljøene ? Eller kanskje er det regler, rutiner og instrukser som binder gruppene sammen ? Eller er det ikke enten/eller – men både/og – som skaper en optimal klubbkultur i Gresvik IF?

Ulike Perspektiver.

Forsøk å observere deg selv utenfra, med et tredje perspektiv

 Hva med komplementære ferdigheter fra ulike perspektiver, akkurat som i et godt sammensatt lag ?

Friheten til å velge selv:

Mulighetene ligger åpen nærmest overalt, for de som eventuelt blir trigget og motivert av ulike type konflikter. Og for de som eventuelt lar seg motivere av ulikheter og komplementære egenskaper og ferdigheter.

Folkeskikk het det kanskje i Norge i gamledager, og den formelle sjefen kunne bestemme nærmest fritt – iblant uten verken kunnskap, kompetanse, ansvarlighet eller forpliktelser. Han eller hun som hadde formell makt og sjefet eller overvåket alle andre med klassiske hersketeknikker, men ikke var i stand til å lede seg selv og egen atferd.

I et moderne, mer kunnskapsrikt, mangfoldig, flerkulturelt og segregert samfunn, der de aller fleste har kunnskap om hva hersketeknikker innebærer, og man forventer at hver enkelt individ og gruppe har større frihet og tar selvstendig ansvar med tilhørende forpliktelser, i sine relasjonelle nettverk, er ikke gruppetenkning, undertrykkelse eller fremmedgjøring alltid like velkommen.

Respekt for ulikheter og styrken i mangfold med individuell tilpasning er normer i storsamfunnet i 2020. Og sjefer er en utgående rase i ethvert lederutdanningsprogram, mens gode ledere som koordinerer allerede kunnskapsrike relasjonelle nettverk synes å være hva man har behov for.

Disse mer moderne normative strukturene blir viktig å forholde seg til i fremtiden for Gresvik IF. Allerede nå, i 2021, er det den enkelte og de uformelle kompetente relasjonelle nettverkene i klubben som har den største skaper- og beslutnings kraften – med god støtte fra både rasjonelle og relasjonelt gode ledere og trenere i klubben.

Klubbkultur: For de som selv ønsker konflikter, så ligger mulighetene pip åpent: Interessekonflikter, tolkningskonflikter, verdikonflikter, politiske konflikter, religiøse konflikter, generasjonskonflikter og personkonflikter.

  Hvordan er ståa i Gresvik IF ? Hvilke mellommenneskelige leveregler dominerer i  Gresvik Idrettsforening ? Ser klubbkulturen styrken og mulighetene som ligger i den mangfoldige spisskompetansen hos foreningens utallige kompetente mennesker og relasjonelle nettverk  ? 

Pasningskvalitet.

NORMATIV STRUKTUR: Pasninger PÅ BANEN i høyt tempo. Pasninger med ferdigheter som ikke bare er i retning av, men med presisjon i forhold til mottakeren krever innsikt i andre medspillere – relasjonelle ferdigheter. Jeg har lest meg til det, hørt dem snakke om det, sett det på Powerpointen. Jeg har allerede kunnskapen, men har ikke kompetansen – i praksis. Hvilke mellommenneskelige leveregler – normer – støtter jeg meg til ?

NORMATIV STRUKTUR: Det brenner på dass UTENFOR BANEN. Jeg har teoretisk kunnskap – mastergrad i brannslukning, men kan ikke anvende kunnskapen fra alle lærebøker, branninstrukser, teoretiske dokumenter og power pointer – i praksis  – jeg har ikke kompetanse – evner. Hva gjør jeg, hvilke praktiske og mellommenneskelige leveregler – normer –  støtter jeg meg til, for å slukke brannen før huset er brent ned?

REFLEKSJONSOPPGAVE I GRESVIK IF: Hva er årsaken til at Norge endret styresett og normer når Covid 19 kom faretruende innover landet – er det hensiktsmessig for landet?

Og hva er årsaken til at spissen ikke stopper opp for å lese kunnskapsrike teoretiske og akademiske dokumenter – eller drøfter beslutningen i skuddøyeblikket, når hun står klar i riktig posisjon med scoringsmulighet for laget sitt ?

I Fair Play konseptet til både NFF og NHF i samarbeid med Norsk Tipping får GIF tilført mye kunnskap om visdom og normer. Fair Play har i tiår vært sentralt i NFFs og NHF samfunns- og verdiarbeid. Les ev mer om ved å trykke på logoen.

Under denne knappen vil du innen oppstart av hjemmekamper finne de punkter som kan hjelpe deg i rutiner knyttet til å være kampvert for bortelag

Storsamfunnet, inkludert skoleverket, mener at hovedansvaret for oppdragelsen ligger i hjemmet, men Gresvik IF kan bidra til å tilrettelegge trygge stillaser og støtte for den enkelte utenfor hjemmet, så de unge får anledning å danne seg selv.

Begrepene oppdragelse og dannelse – samhandling med barnehager,  nærskoler og foreldre

Gresvik IF har mye kunnskap og vet ofte HVA, men det er HVORDAN, og på HVILKEN MÅTE som kan være utfordrende i normativt arbeid – i et samfunn, kulturer og miljøer som forventer optimal individuell tilpasning.

 Gresvik Idrettsforening våger verken å bære hovedansvaret for, erkjenner å ikke ha tilstrekkelig kompetanse, forutsetninger – eller ønske om å være barnepike. Heller ikke operere som tanke- eller følelses politi, som klarer å møte hver enkelt medlem eller utøver i klubben med optimal individuell tilpasning. Foreningen har heller ikke som hovedoppgave å drive sosial kontroll med hver enkelt person eller enhet i en klubb der alle skal trives. «Hovedrollen som oppdragere ligger i hjemmet» sier barnehager, skoleverket og storsamfunnet. Samtidig kan det normative klima i Gresvik IF bidra til at hver enkelt utøver får trygge rammer og gode vekts vilkår slik at hver enkelt kan få optimale forutsetninger til å kunne danne seg selv. Gresvik IF søker forøvrig kontinuerlig et nært samarbeid med barnehager, foreldrene og nærskolene.

Det er mange ulike personligheter med ulike meninger i Gresvik IF. De kan iblant være enige om å være uenig i sak. Og hva med begrepet rettferdighet? – kan vi kalle det rettferdig å behandle alle likt, eller er det mer rettferdig å behandle hverandre utifra hver enkelt person sine sine forutsetninger, hver enkelt sine talenter, individuelle egenskaper og ferdigheter?

Både / og – skille på sak og person – og begrepet rettferdighet.

Anerkjennende kommunikasjon er å forsøke forstå, og akseptere hverandres opplevelser, på et personlig plan, – og samtidig respektere at vi har ulike løsningsforslag og meninger på det saklige plan. Ha rom for det gode i at alle uttrykker seg selv som person, samtidig som man kan være enig i å være uenig i sakens kjerne.

Slipper anerkjennelsen løs i personlig relasjoner, og samtidig kommer til enighet i det rasjonelle som finnes i sak, rutiner og regler.

 

Begrepet rettferdig

I et fellesskap av mennesker som i Gresvik IF opplever mange at det er rettferdig å behandle hverandre likt, marsjere i takt. Men hva om forutsetningene – egenskapene og ferdighetene – er ulike, og forventningen i samfunnet er optimal individuell tilpasning – er det da rettferdig å behandle alle likt ?

Hvordan er ståa i Gresvik IF ? – Er klubbkulturen profesjonell nok til å skille eller kombinere sak og person ? – Eller tar personfokuset i blant overhånd ? Og – er klubbkulturen god på individuell tilpasning, eller bør  alle marsjere i takt i Gresvik IF. Hva oppleves rettferdig og hensiktsmessig for brukene av klubben der alle skal trives?

Hva gjør Gresvik Idrettsforening med normativt arbeid i praksis – utover alle samlingsstunder i de ulike enhetene og lag ?

 

Pensjonert lærer og sosiallærer Jan Christian Häckert hjelper GIFs ungdommer med motivasjon, mobbing og påvirkning. Her fra en temakveld i Triondalen.
Lasse Steve og Jan Christian Häckert inviterer til Motivasjon, Påvirkning, Mobbing og forhold rundt rus.

 

Trondalen høsten 2020. Lasse Steve og Jan Christian Häckert om mobbing, påvirkning, motivasjon og rusproblematikk.

 

Vil du lese hele artikkelen om Jan Christian Häckert og Lasse Steves seminarer i Trondalen, i Gressvikingen 2020, kan du trykke på denne linken: TIPS OG RÅD OM HVORDAN UNNGÅ SLOSSING OG RUS.

Generelle grunnregler og holdninger i Gresvik IF;

Gresvik IFs generelle grunnregler og holdninger kan du ev lese mer om i Klubbhåndbok del 1, ved trykke på bildet eller ved å TRYKKE HER.

 

Mellommmenneskelig hjelp, stillaser og støttestruktur for foreldre i Gresvik IF;

 

Basert på klubbens grunnregler og holdninger i klubbhåndkbøkene, supplert med med støtte i NFFs «foreldrevettsregler», har ungdomsavdelingen i fotball en veiledende guide for det klubben opplever som gode mellommenneskelige leveregler for foreldre.

Denne kan du lese ved følge hele ved å trykke på bildet eller følge denne linken; foreldrevett_flyer[4]

Samfunns- og verdiarbeid inkludert normativt arbeid på agendaen i Gresvik IF.

Gresvik er og blir seg selv til evig og alltid uansett, og normer vil alltid være tema der mennesker samles i relasjonelle nettverk.

 

Samfunns- og verdiarbeid står bevisst og iblant ubevisst som taus kunnskap på agendaen i Gresvik IF. Mange mener mye. Foreningen oppfordrer mangfoldet i Gresvik IF i første omgang å sette ord på hva som bor av mellommenneskelige leveregler – normer – i klubbens valgte kjerneverdier Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling. Hva bor inni disse ordene, verdiene, for deg – hva betyr dem i praksis ?

 

 

I kvalitetsklubb konseptet ligger at Gresvik IF har ansvar for å organisere «Verdidagen» årlig. Klubben kommer derfor tilbake til Verdidagen 2021/22.

 

Normer (gode mellommenneskelige leveregler) inkludert  et rammeverk av veiledning til både felles holdninger og holdninger til ledelse og trenergjerninger i Gresvik IF er under arbeid i forbindelse med at kvalitetsklubb konseptet krever at klubben skal ha årlige verdi dager. Gresvik IF kommer tilbake til dette arbeidet i 2021/2022.

 

 

Eksempel – stikkord – Veiledende støtte til felles holdningsgrunnlag i Gresvik IF:

 

GLEDE:

I Gresvik IF finner jeg ofte glede i at……

Det oppleves oftest som en glede å……

Vi gleder oss iblant over  …..

 

RESPEKT (RE-SPECTARE = «SE EN GANG TIL»)

I Gresvik IF har vi en atferd som uttrykker respekt for…….

Respekt forbinder vi i Gresvik If med……

Kjerneverdien respekt i Gresvik IF praktiserer vi så ofte vi kan gjennom å ……..

 

ENGASJEMENT

I Gresvik IF uttrykker vi vårt engasjement gjennom å ……

Når vi blir engasjert i Gresvik IF bruker dette til å ……

I Gresvik IF er de fleste enige om at XXXXX som regel vekker engasjement i oss…..

 

SAMHANDLING

I Gresvik IF samhandler vi i praksis på den måten at……

Samhandling er viktig og vesentlig for Gresvik IF fordi….

I Gresvik if finner vi det ofte både givende og motiverende å samhandle, både på og utenfor banen….

I Gresvik IF forsøker vi å ta hensyn til både den enkelte og fellesskapet gjennom…

m.m

Eksempel – stikkord – Veiledende støtte til holdninger til ledelse og trenergjerninger i Gresvik IF:

GLEDE:

XXXXX vekker ofte følelsen av glede blant ledere og trenere i Gresvik IF

Som leder og trener i Gresvik IF gir XXXX oss ofte en følelse av glede  ……

Vi opplever det oftest som en glede for oss ledere og trenere i Gresvik IF å kunne….

Vi ledere og trenere i Gresvik IF gleder oss over å kunne …..

 

RESPEKT (RE-SPECTARE = «SE EN GANG TIL»)

Vi ledere i Gresvik IF er forpliktet til å respektere………

Vi ledere og trenere i Gresvik IF enes om å forbinde respekt med at vår atferd bør være preget av…………

Klubbens kjerneverdi respekt betyr for oss ledere og trenere i Gresvik IF at….

 

ENGASJEMENT:

Vi trenere og ledere i Gresvik IF viser vårt eventuelle engasjement gjennom å ….

Følelsen av engasjementet bruker vi ledere og trenere i Gresvik IF til å XXXX i praksis….. …

Vi trenere og ledere i Gresvik IF opplever det som regel engasjerende å…..

 

SAMHANDLING

Vi trenere og ledere i Gresvik IF tar et hovedansvar for å samhandle godt mellom XXX og YYYY gjennom å ……..

Samhandling er viktig og vesentlig for oss trenere og ledere i Gresvik IF fordi det kan føre til….

I Gresvik IF finner vi trenere og ledere det oftest både givende og motiverende å samhandle på og utenfor banen, slik at klubbkulturen…………

I Gresvik IF tar vi hensyn til både den enkelte og fellesskapet fordi klubben…..

m.m

Normativt arbeid i Gresvik Idrettsforening er forankret til Gresvik IFs Misjon, Visjon og Verdier.

Om du vil lese om Klubben der alle skal trives sin

MISJON, VISJON OG VERDIER KAN DU TRYKKE HER

Normativt arbeid i Gresvik Idrettsforening er sammenvevet i klubbens strukturer.

Om du vil lese mer om

STRUKTURER I GIF KAN DU TRYKKE HER

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Inkludering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati