Nyttig brobygging mellom ulike avdelinger i GIF

Del:

Hovedstyret hadde invitert alle avdelingsstyrene og andre nøkkelpersoner i foreningen til et felles møte på klubbhuset, tirsdag 13. mars. Hensikten var først og fremst at styrene skulle bli bedre kjent med hverandre og de mange nyvalgte etter årsmøtet. Informasjons- og erfaringutvekslinger var det også rom for.

Hovedleder Tormod Hermansen ønsket de 25 fremmøtte velkommen og redegjorde for hensikten med møtet og agendaen.

Hovedleder Tormod Hermansen

Neste punkt på agendaen var en gjennomgang av våre målsettinger. Kjetil Føreid gikk gjennom disse, hvor de ligger på nettet og presiserte viktigheten av å evaluere disse årlig.

Frode Hansen er vår nyansatte (på 50 % prosjektbasis), Informasjons- og samfunnskontakt. Denne stillingen skal ha hovedfokus på å skape verdier for hele foreningen ved å fremme klubbens sosiale profil der visjonen «Klubben der alle skal trives» står i fokus. Av konkrete arbeidsoppgaver skal han holde kontakt med foreningens samskapningspartnere og koordinere arbeidet med «Gressvikingen».

Informasjons- og samfunnskontakt: Frode Hansen

 

Neste punkt på agendaen var kommunikasjon og Daglig leder Morten Helminsen gjennomførte en nyttig visualisering av de mange kommunikasjonskanalene vi må forholde oss til i dag og hvilke utfordringer det er å følge med på alle. For eksempel er det bare på Facebook et tredvetalls åpne og lukkede GIF-kontoer! Til slutt ledet han en gruppeoppgave der vi skulle forsøke å identifisere noen fellestrekk ved fire forskjellige kategorier (utøvere, trenere/lagledere, styrer og samskapningspartnere) og hvordan vi best kan kommunisere med disse.

Etter pizzaen gikk Tormod og Kjetil igjennom arbeidet med våre jubileumsplaner (vi fyller 100 år i 2022). Prosjektet GIF 2022 er nærmere beskrevet under <Referater/GIF2022>.

Til slutt forklarte Kjetil hvordan våre klubbhåndbøker var bygget opp og hvordan man finner fram til disse. Avdelingsstyrene er selv ansvarlige for å holde sine respektive versjoner oppdaterte.

Alle presentasjonene fra styresamlingen ligger under <REFERATER / PRESENTASJONER>.

 

Foto: Terje Jensen


Del: