OBOS gir millionstøtte til 600 lag og foreninger – også til Gresvik IF.

Del:

Over 600 idrettslag, korps og kulturtilbud landet rundt får nå til sammen 20 millioner kroner i støtte fra OBOS etter forslag fra OBOS-medlemmene.

Gresvik IF får 70.000,-. Vi takker OBOS og dere som har nominert oss.

OBOS skriver dette på sine nettsider: «Idrett, kor og korpsmusikk er en viktig del av den norske folkesjela. Mens vi venter på nye jubelrop og taktfaste toner mellom husene, har OBOS på nytt delt ut pengestøtte til frivillige lag og foreninger.

Alle de over 500 000 medlemmene i OBOS ble invitert til å tipse lag og foreninger som kunne trenge påfyll i en slunken klubbkasse, og det kom inn 1100 søknader fra alt fra idrettsklubber til korps og teatergrupper. På bakgrunn av disse søknadene får 617 lag og foreninger over hele landet til sammen 20,5 millioner kroner. Gresvik IF er en av disse.

Lag og foreninger er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar enormt inn i det store samfunnsregnskapet. Det er viktig at disse tilbudene overlever.»

«Jeg er glad vi har kunnet gi en håndsrekning til så mange, og takknemlig for at så mange medlemmer har engasjert seg i tildelingen», sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Her kan du se hvem som har fått penger


Del: