HVA er bærekraft.

«Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov.»

Store norske leksikon, 2020.

Økonomisk bærekraft i Gresvik Idrettsforening:

Finansielle inntektskilder Gresvik IF på administrativt nivå

 

NB: Illustrasjonen er kun ment som eksempel – vi oppdaterer med korrekte tall senere: Illustrasjonen viser hvordan Gresvik IFs fiktive inntektskilder er fordelt i prosent på administrativt nivå.

 

 

Finansielle kostnader Gresvik IF på administrativt nivå

 

NB: Illustrasjonen er kun ment som eksempel – vi oppdaterer med korrekte tall senere: Illustrasjonen viser hvordan Gresvik IFs fiktive inntektskilder er fordelt i prosent på administrativt nivå.

Gresvik IF tror at et godt råd for å sikre økonomisk bærekraft på både kort og lang sikt er å ha en god plan (budsjett), og samtidig tilstrekkelig penger i sin egen selvstendige sparebøsse (Egenkapital – EK). Klubb administrasjon har ansvar for å oppbevare/forvalte hver enkelt enhets økonomiske midler i sparebøssa. (likviditets styring av pengene i sparebøssa er klubbens ansvar)

HVORDAN sikres bærekraft i GIF:

Hvordan praktiseres økonomisk bærekraft i Gresvik Idrettsforening ?

 

Gresvik IFs økonomi er basert på konsernmodellen. Kort fortalt betyr det at hver enkelt enhet i klubben har et selvstendig ansvar for å forvalte sine økonomiske ressurser, inkludert å ivareta sin økonomiske bærekraft – på både kort og lang sikt. Hver enkelt enhet har derfor sin egen sparebøsse i klubben – sin likviditet og regnskapsførte EgenKapital (EK). Disse sparebøssene (Likviditeten, for hvert enkelt lag i GIF, kan betraktes som lik EK) blir til gjennom et resultat av forskjellen mellom regnskapsførte selvstendig fremskaffede inntekter og kostnader hittil i år.

Likviditeten («Kontanter», som pengene i banken, lik den oppsparte EK i GIF) forvaltes og styres av klubb administrasjonen. Dette inkluderer overskuddslikviditeten hvert enkelt lag har opparbeidet seg.

Månedlig mottar alle enheter informasjon om sin spesifikke økonomiske situasjon, målt i nåværende EK (lik nåværende penger i sparebøssa i GIF sammenheng). I tillegg får hver enhet enhet informasjon om relevante og bokførte enkeltposter i regnskapet.

Eksempel på en økonomisk månedsrapport kan du se under (Desember 2020):

År: 2020 – foreløpig avslutning desember
Avdelingsid Avdelingsnavn EK pr. 1/1-20 Inntekt Kostnad Resultat EK pr. 31/12-20
Jan – Des Jan – Des Jan – Des
ADM Hovedstyret 1 017 961,64 2 024 439,40 1 354 753,49 669 685,91 1 687 647,55
BANE Bane 0,00 0,00 181 520,66 -181 520,66 -181 520,66
BYGG Bygg 0,00 52 887,85 448 510,31 -395 622,46 -395 622,46
KUNS Kunstgressbane 0,00 381 400,00 0,00 381 400,00 381 400,00
DAME Damegruppa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JS Jan Simensens minnefond 81 526,85 29 300,00 1 519,96 27 780,04 109 306,89
(Delsum Felles) 1 099 488,49 2 488 027,25 1 986 304,42 501 722,83 1 601 211,32
Håndball
HADM Håndball adm. 368 142,98 440 345,00 485 171,17 -44 826,17 323 316,81
HARR Håndball arrang. 0,00 196 859,14 147 073,65 49 785,49 49 785,49
HKIO Hall kiosk 0,00 255 943,06 92 230,78 163 712,28 163 712,28
HJSA Håndball jenter senior A 0,00 34 200,00 49 520,24 -15 320,24 -15 320,24
HJ03 Håndball jenter 03 99 019,87 143 230,00 157 722,46 -14 492,46 84 527,41
HJ04 Håndball jenter 04 50 521,02 78 160,00 86 181,90 -8 021,90 42 499,12
HJ05 Håndball jenter 05 74 388,19 122 880,00 94 350,36 28 529,64 102 917,83
HJ06 Håndball jenter 06 103 394,19 59 333,00 76 226,40 -16 893,40 86 500,79
HJ07 Håndball jenter 07 40 160,60 165 550,00 57 881,31 107 668,69 147 829,29
HJ08 Håndball jenter 08 98 166,84 105 517,95 53 804,50 51 713,45 149 880,29
HJ09 Håndball jenter 09 51 640,15 84 180,00 53 280,92 30 899,08 82 539,23
HJ10 Håndball jenter 10 37 550,86 71 120,00 63 059,72 8 060,28 45 611,14
HJ11 Håndball jenter 11 0,00 44 377,00 7 131,02 37 245,98 37 245,98
Sum H-ball 922 984,70 1 801 695,15 1 423 634,43 378 060,72 1 301 045,42
Fotball
FADM Fotball admin. 314 368,73 759 009,04 508 827,70 250 181,34 564 550,07
FKIO Fotball kiosk 0,00 73 403,04 37 425,30 35 977,74 35 977,74
FSKO Fotballskole 0,00 0,00 640,00 -640,00 -640,00
FJ07 Fotball jenter 07 10 212,02 94 790,00 93 374,84 1 415,16 11 627,18
FJ09 Fotball jenter 09 0,00 31 280,00 16 237,82 15 042,18 15 042,18
FGS Fotball gutter senior 0,00 107 700,00 166 483,87 -58 783,87 -58 783,87
 FGJ Fotball gutter junior 66 057,46 37 385,00 77 126,14 -39 741,14 26 316,32
FG05 Fotball gutter 05 30 983,86 32 760,00 39 330,38 -6 570,38 24 413,48
FG06 Fotball gutter 06 46 359,14 89 680,00 66 953,20 22 726,80 69 085,94
FG07 Fotball gutter 07 190 554,39 48 404,00 107 969,22 -59 565,22 130 989,17
FG08 Fotball gutter 08 74 556,28 46 080,00 43 850,44 2 229,56 76 785,84
FG09 Fotball gutter 09 110 353,16 71 732,00 49 953,25 21 778,75 132 131,91
FG10 Fotball gutter 10 23 888,69 69 223,00 36 317,28 32 905,72 56 794,41
FG11 Fotball gutter 11 0,00 47 420,00 15 894,63 31 525,37 31 525,37
OLDB Fotball old boys 2 930,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00
Sum F-ball 870 263,73 1 508 866,08 1 260 384,07 248 482,01 1 118 745,74
SG Sykkelgruppe 121 589,75 36 322,00 19 896,50 16 425,50 138 015,25
UNGD Ungdom 588,27 42 832,00 16 494,95 26 337,05 26 925,32
TUFT Gif-joggen 49 002,89 14 950,00 24 667,83 -9 717,83 39 285,06
BIG Barneidrett 235 311,19 178 685,00 121 169,04 57 515,96 292 827,15
UAVK Uavklart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 299 229,02 6 071 377,48 4 852 551,24 1 218 826,24 4 518 055,26

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati