Om Gresvik

På disse sidene er intensjonen at du skal finne mye nyttig informasjon om Gresvik Idrettsforening, enten du er aktiv, trener, lagleder, har en eller annen rolle på laget, er forelder/pårørende eller bare rett og slett er interessert i hvordan vi gjør saker og ting i Gresvik IF.

Vi innser at vi ikke klarer å holde alle sider 100% oppdaterte til en hver tid, men vi gjør så godt vi kan og er avhengige av innspill til fra avdelingene.

Hvis det er noe du savner setter vi pris på å få melding om det.