Gresvik IF

KLUBBHÅNDBOK DEL 1 - FELLES

KLUBBHÅNDBOK DEL 1 - FELLES

Denne håndbok danner grunnlag for de andre klubbhåndbøkene.
Ansvar: Hovedstyret

FILNUMMERPUNKT/UNDERPUNKT/VEDLEGGVERSJON NRÅRLIG
GJ GANG
GIF.01-00Klubbinformasjon1610
GIF.01-00-01Velkommen til Gresvik IF
1903
GIF.01-00-02Velkommen fra NIF1411
GIF.01-01Innledning1411
GIF.01-02Presentasjon av Gresvik IF
1905
GIF.01-03Gresvik IFs lover1703
GIF.01-04Visjon og verdigrunnlag17091
GIF.01-04-01Visjonen - Ona fyr1411
GIF.01-05Målsettinger 2016-202016062
GIF.01-06Organisasjon og fellesroller
19033
GIF.01-07Komiteer og råd1610
GIF.01-08Roller i hvert enkelt lag1501
GIF.01-09Styrearbeid
19034
GIF.01-10Inn- og utmelding i foreningen1412
GIF.01-10-01Innmeldingsblankett1801
GIF.01-11Generelle grunnregler og -holdninger1412
GIF.01-12Sportslige grunnregler1412
GIF.01-12-01Utøverregler1411
GIF.01-12-02Trenerregler1411
GIF.01-12-03Laglederregler1501
GIF.01-12-01Foreldrevettregler1411
GIF.01-13Hospiteringsregler1411
GIF.01-14Trafikksikkerhetsplan1411
GIF.01-14-01Reisepolicy1801
GIF.01-15Krisehandteringsplan
1903
GIF.01-15-01Fredrikstad kommunes beredskapsplan
GIF.01-16Politiattester
1908
GIF.01-17Økonomihåndboka1706
GIF.01-17-01Budsjett-mal1411
GIF.01-17-02Kjøreliste - mal 20162016
GIF.01-18Fullmaktsmatrise 1803
GIF.01-19Hjemmekamper -Kampverter1501
GIF.01-20Dommere og dommerutvikling1504
GIF.01-21Forsikringer1903
GIF.01-22Rekrutteringsplan1607
GIF.01-23Personopplysninger1806
GIF.01-24LEDIG NR
GIF.01.25LEDIG NR
GIF.01-26Jan Simensens minnefond1411
GIF.01-27FØRSTEHJELP OG SKADER
GIF.01-27-00FØRSTEHJELP Overtråkk, forstuinger og lårhøner1411
GIF.01-27-01FØRSTEHJELP Hjertelungeredning Barn1411
GIF.01-27-02FØRSTEHJELP Hjertelungeredning Voksne1411
GIF.01-27-03FØRSTEHJELP Bruk av hjertestarter1502
GIF.01-27-04FØRSTEHJELP Sjekkliste Medisinkoffert1411
GIF.01-28Kommunikasjon, nettsider og Facebook16115
GIF.01-29-01Statutter æresmedlemskap1801
GIF.01-29-02Statutter gullmerket
1801
GIF.01-30Mediahåndtering1706
GIF.01-31Barn som ikke har det bra1801
GIF.01-32Seksuell trakassering18016

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift