Gresvik IF

KUNSTGRESSBANEN

KUNSTGRESSBANEN

 

Kunstgressbanen åpnet 6 november 2008.
Av Kjetil Føreid Skrevet 7 nov 2008

 Torsdag 6 november 2008 er blitt en merkedag for Gresvik IF. Da ble kunstgressbanen vår åpnet. Med Jælpekorset i spissen toget 500 store og små inn på kunstgressbanen. At så mange hadde funnet veien til Trondalen en mørk høstkveld er ikke annet enn imponerende.

Tusen takk skal dere ha alle som var med på åpningen.

En takk går også til alle dere som har trodd at det var mulig å få til en slik fin bane og som har jobbet for å få det til.
Se hva Demokraten skriver om åpningen.

 

 
Innmarsj med Jælpekorpset i spissen.

 

 

Våre to æresmedlemmer Birger Olsen (79) og Jan Simensen (76) fikk æren av å ta de to første offisielle sparkene på den nye banen. Ballen ble spilt videre til en 9-åring og så var kampen mellom Super Old Boys og Knøtt 99 i gang. "Ungane var som vepser rundt beina våre" sa Birger etterpå. Ungdommen vant 1-3. "Her var det mange talenter" var det en annen som sa.

 

Birger Olsen tok det første offisielle sparket på banen.

Åpning av kunstgressbanen - Torsdag 6 nov kl 1800-2000

Av Hovedstyret v/Kjetil Føreid  Skrevet 3 nov 2008

 

Endelig skal vi foreta den offisielle åpningen av kunstgressbanen og det første offisielle ballsparket på denne banen. Banen har allerede vært i bruk et par måneder så nå synes vi det er på tide å markere åpningen på en skikkelig måte.

Alle aktive, trenere, lagleder oppmenn, tillitsvalgte, foreldre og andre som er glad i Gresvik IF inviteres med dette til åpningen. 

Litt om programmet.
- Innmarsj til musikk fra Jælpekorpset - start fra klubbhuset
- Velkomstord av hovedleder
- Øvrige taler - Fredrikstad kommune, med flere
- Offisiell åpning - første offisielle spark på ballen - hvem tar det ?
- Noen show-kamper
- Gratis pølser/brus/kaffe til alle.
 
Hele arrangementet vil foregå utendørs på banen - så det er sikkert lurt å kle seg litt godt. Vi skal være ferdige til ca kl 2000.
 
Vi håper riktig mange har lyst til å dele denne kvelden med oss. 
 
 
 

 

Banen er snart ferdig !

Av Kjetil Føreid  Skrevet 22 juni 2008

 

Kunstgressbanen er nå snart ferdig. Bare gjerdet rundt og litt småting gjenstår før den kan tas i bruk.

Salget av andelsbrev pågår for fullt. Les mer her:
Andelsbrev i kunstgressbanen


16 juni 2008


4 juni 2008


4 juni 2008


4 juni 2008


28 mai 2008


28 mai 2008


28 mai 2008


25 mai 2008


25 mai 2008


25 mai 2008


25 mai 2008

Nå legges kunstgresset

Av Kjetil Føreid  Skrevet 26 mai 2008

 I dag søndag(!) 26 mai startet leggingen av selve kunstgresset. Dersom det forblir oppholdsvær og den temperaturen vi har nå holder noen dager til, skal banen stå helt ferdig til St.Hans.

Det kommer ballfangernett mot sør, men vi beholder ballfangernettet i nord. Mot nord og øst blir det en voll for tilskuere. Kanskje får vi med årene råd til en liten tribune også?

 

Kunstgressbanen tar form

Av Kjetil Føreid  Skrevet 23/5 - 2008  

 De siste ukene har det vært jobbet veldig effektivt på kunstgressbanen og nå er det snart klart for legging av kunstgresset. Disse bildene viser hvordan det så ut den 20 mai.

Paddingen skal gjøre banen myk og fin å spille på.

Kunstgress på ruller.

16 m høye lysmaster på plass.

Overvannsledningen gikk tidligere på skrå over treningsfeltet. Nå er denne lagt utenfor banen. Litt sprengning måtte til. Banen er godt drenert.

Dette ser veldig bra ut.

Byggingen av kunstgressbanen er i gang.

Av Kjetil Føreid   Skrevet 20 feb 2008

 

Gårdsdagens ekstraordinære årsmøte ga hovedstyret den nødvendige tilliten for å starte arbeidet med en kunstgress-bane. Umiddelbart etter møtet fikk prosjektlederen i COWI, Kjell Bolstad, melding om møtets utfall og som det fremkommer av bildet varte det ikke mange timene før arbeidet var i gang. Banen skal etter planen stå klar til august.

Vi skal i denne stund ikke glemme at det er Fredrikstad Idrettsråds kongstanke som nå er i ferd med å bli en realitet. Dette har det vært jobbet med i flere år for å få til. Vi skal heller ikke glemme den positive innstilling som Park og idrettsetaten og ikke minst byens politikere har hatt til dette prosjektet. Gresvik Idrettforening takker hjerteligst!

Banens totale kostnader er drøye 6 mill. Vår egenandel blir maksimalt kr 1.629' mill. Resten er spillemidler, tilskudd fra Fredrikstad kommune og moms kompensajon. Noe dugnadsarbeid kan påregnes og dette vil da bli avregnet mot slutten av byggeperioden. Kommunen vil stå som eiere av banen i 10 år, men det er GIF som har disposisjonsrett over banen. Etter 10 år er banen vår, men da må vi også stå for driftsutgiftene. Den endelige driftsavtalen skal avklares endelig neste uke. Mer informasjon kommer når den er endelig.

Som det fremkommer av bildet var det ikke mye igjen av treningsfeltet. 

"Pottitjordet" er snart en saga blott.

Det er Råde Graveservice som har fått oppdraget med å bygge de seks nye kunstgressbanene i distriktet. Banen i Trondalen er den første de startet med. Banen vil bli lagt så langt inn mot fjellet som praktisk mulig. Banens ytre mål, dvs der hvor gjerdet skal stå, er markert med hjørnestikker. Det vil bli laget en liten voll ut mot Trondalsveien og mot nord. Denne kan gjøre nytte som tribuneplass og det er også søkt om midler fra Sparebankstiftelsen (DnBNOR) til å kunne anlegge en liten tribune. Dette får vi komme tilbake til dersom det skulle gå i orden.

 

Ekstraordinært årsmøte - Finansiering av kunstgress

Av Kjetil Føreid  Skrevet 5/2-2008

Det kalles med dette inn til et EKSTRA-ORDINÆRT ÅRSMØTE DEN 19 FEB KL 1830. Agenda er finansiering av ny kunstgressbane i Trondalen. Denne saken må sees i sammenheng med vårt ekstraordinære årsmøte den 20 nov 2006, der hovedstyret fikk aksept på å bruke 1 mill kr til dekning av egenandelen til banen. Egenandelen er nå blitt noe høyere og hovedstyret trenger fullmakt til å fortsette arbeidet. Dette møtet må ikke forveksles med vårt ordinære årsmøte den 25 februar. Det går som annonsert i pressen. Les mer ang totalkostnader og kostnadsfordeling av kunstgressbanen.

Siden dette møtet har det vært arbeidet mye med dette samarbeidsprosjektet både fra foreningens, kommunens og ikke minst fra konsulentfirmaet COWi v/prosjektleder Kjell Bolstads side. Nå er anbudene kommet inn og vår egenandel er øket til kr 1.625 mill dersom vi vi fortsatt vil være med på dette. Hovedstyret legger derfor fram for et ekstraordinært årsmøte et forslag om å kombinere bruk av egenkapital og et låneopptak for å kunne dekke vår egenandel.

Kostnadene til banen er som følger:

 
Anleggsarb,gjerder,lys etc. 2717075,00
Uforrutsett 5% av anleggskost. 135853,75
Kunstgress leveranse/- mont. 1788737,20
Konsulent/- byggeleder 200000,00
Kommunens bidrag 25% mva 1210416,49
Totalkostnad pr. bane 6052082,44

Finansieringen er som følger:
Spillemidler 1/3 av brutto kostnad 2017360,81
Tilskudd Fredrikstad kommune 1200000,00
Kommunens bidrag med 25% MVA-komp 1210416,49
Gresvik IFs egenandel 1624305,14
Sum kostnader 6052082,44

Det må i tillegg påregnes ca kr 35' i tillegg til dette som en følge av nødvendig utskifting av en trafo for 400 V.

Kunstgress i Trondalen ? Det begynte med baneutviklingskomiteen.

Komiteen så fra starten av slik ut: 
  • Jan Simensen (hovedstyret), Svein Thoresen (fotballstyret), Arild Olsen og Arne-Rini Bergli (fotball), Daglig leder GIF Tormod Hermansen og Kjell Bolstad. Sistnevnte måtte etterhvert trekke seg ut av komiteen da han jobbet i COWI og ble prosjektleder for de nye kunstrgressbanene som etter hvert ble bygget i distriktet. Arild Olsen døde dessverre 19 mars 2005, og fikk aldri oppleve at banen ble en realitet. Etterhvert kom også Lars Amund Larsen med i gruppa.

    På bildet tatt 15 sept 2005 på verandaen på klubbhuset - fra venstre
    Jan Simensen, Svein Thoresen og Lars Amund Larsen.

Skrevet av Kjetil Føreid 15 sept 2005

Baneutviklingsgruppa blir etablert

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift