Gresvik IF

2011

2011

Gresvik IF avholdt sitt årsmøte for 2011 på klubbhuset mandag 27.februar. Det var med en vis spenning vi gikk til årsmøtet, siden valglisten manglet Hovedleder, BIG leder og leder av valgkomiteen. 3 meget sentrale poster. Ettersom vi også måtte godkjenne en ny lovnorm, kunne ikke årsmøtet avsluttes før leder og nestleder var valgt.

33 fremøtte, hvorav 4 jenter fra 13-årslaget i håndballen, var engasjerte i møtesalen. De stilte konkrete og riktige spørsmål, som gjorde at vi fikk et flott og ryddig årsmøte. Tormod Hermansen loset oss kjapt og effektivt igjennom postene før endelig valget skulle stå for døren.

Etter litt "hestehandel" tok både Kjetil og Eilev gjenvalg som henholdsvis leder og leder av valgkomiteen. Etter årsmøtet å dømme var dette meget gledelig!!! Tusen takk, Kjetil og Eilev.

Hovedstyret består nå av følgende personer:

  • Kjetil Føreid (Leder)
  • Hilde Rossing (Nestleder)
  • Ingrid Sandrud (Kasserer)
  • Svein Thoresen (Sekretær)
  • Jan Simensen (Styremedlem)
  • Stian Martinsen (Styremedlem, fotball)
  • Freddy Magnussen (Styremedlem, Håndball

Vedlagt ligger årsmøtedokumentene.

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift