Gresvik IF

INN- OG UTMELDING

INN- OG UTMELDING

Innmelding i Gresvik IF

Alle nye medlemmer må legges inn i vårt medlemsregister. Barn, ungdom og voksne har ingen forsikring uten et gyldig medlemskap i idrettsforeningen. Medlemsskapet er ikke gyldig før medlemskontingenten er innbetalt.

Innmeldingskjemaet ute til høyre, fylles ut og leveres til lagleder, eller legges i postkassen på klubbhuset! Det kan også mailes, men pga krav til signaturer på innmeldingsskjemaet, må det da skannes.

 

Utmelding av foreningen

Alle innmeldte er å betrakte som medlemmer helt til det foreligger en skriftlig utmeldelse. Utmelding kan skje pr mail til vårt klubbkontor. Ikke betalt medlemskontingent innebærer at medlemmet kan bli strøket av medlemsregisteret. Vi setter veldg pris på å få melding når noen ikke vil være med oss lenger. Det sparer oss for mye ekstrarbeid ifm utsending av kontingent og treningsavgift.

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift