Gresvik IF

KLUBBHÅNDBOK DEL 2 - FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK DEL 2 - FOTBALL

Her ligger retningslinjer for fotballavdelingen.

Ansvar: Fotballstyret Oppdatert 2. juni 2018

FILNUMMER

PUNKT / UNDERPUNKT / VEDLEGG

VERSJ NR

GIF.02.01-01 Velkommen til norsk fotball - Norsk NFF
GIF.02.01-02 Velkommen til norsk fotball - Engelsk NFF
GIF.02.01-03 Velkommen til norsk fotball - Urdu NFF
GIF.02.01-04 Velkommen til norsk fotball - Arabisk NFF
GIF.02.02 Gode leveregler for foreldre i fotballen 1806
GIF.02.03 Organisasjon og roller 1502
GIF.02.04 Lagleders oppgaver 1603
GIF.02.05 Sportsplan Ungdomsavdelingen
1901
GIF.02.06 Barne- og ungdomsfotball - Trenervett NFF
GIF.02.07 Kampvert - hjemmekamper 1502
GIF.02.08 Fotballforsikring NFF
GIF.02.09 Rekruttering fotball 1502
GIF.02.10 Kompetanse og utdanning 1501

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift