Gresvik IF

GIF 2022

GIF 2022

Det er noen år til men i 2022 fyller Gresvik IF 100 år. Det skal vi selvsagt markere som seg hør og bør når den tid kommer, men hvordan håper vi at vi skal ha det når vi runder 100?

Siden GIF ble startet har det skjedd mye. Helt siden vi startet opp med fotballkamper på Føniksplassen og videre framover har vi lagt stein på stein og bygget opp klubben til det den er i dag. Klubbhus og baner er bygget opp – det meste på dugnad. Håndballavdelingen er opprettet, barneidrettsgruppa er etablert. Siste etablering er sykkelavdelingen.

Det første STORMØTE NR 1 om hvordan vi skal ha det i Gresvik IF ble arrangert i Trondalen tirsdag 26 mai 2015. Et 20-talls medlemmer møtte opp og det fremkom mange gode forslag.

STORMØTE NR 2 ble arrangert 12 oktober 2015 Denne gang var temaene Kunnskap/kompetanse og Anlegg.
 
STORMØTE NR 3 ble arrangert 11 april 2016 og da var temaene Aktivitet, Verdier, Økonomi og Diverse.
 
Selv om oppmøtet på disse møtene ikke var all verden, var i alle fall engasjementet stort. Mange har tanker og meninger om hvordan vi skal gjøre ting og hvordan det skal se ut i anleggene våre. Da synes vi det også er viktig å kjenne sin besøkelsestid når det inviteres til slike møter.
 
Filen <Gresvik 2022 _aktuell arealdisponering> viser hvilke planer vi jobber mot akkurat nå. Mye kan skje - ikke minst på den økonomiske fronten - så om vi får til alt vi ønsker oss er jo ikke sikkert, men det er viktig å ha en plan.
 
I filen <Gresvik 2022_Sorterte forslag> har vi sortert forslagene i fire kategorier. Forslag merket BLÅ har arbeidsgruppen forkastet og vurderes ikke videre. Forslag merket GRØNT er gjennomført eller på gang (2016). Forslag merket GULT skal vi jobbe med på kort sikt (2020) og forslag merket RØDT skal det jobbes med på lengre sikt (2030 eller tidligere hvis mulig).
 
Til slutt: Vi takker de som møter opp på stormøtene og for deres bidrag til klubben. 
 

 

Adresse: Trondalsveien 31, 1621 Gressvik
E-mail: kontoret@gresvikif.no


Telefon: 93 27 83 33

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift