Årsmøte 2017 - Mandag 26 februar kl 1830

Vi minner om at årsmøte for 2017 gjennomføres i klubbhuset MANDAG 26. FEBRUAR KL 1830. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å avse litt tid en mandagskveld til foreningens høyeste myndighet.

Saksliste og andre aktuelle årsmøtedokumenter er publisert under REFERATER/ÅRSMØTER/2017.

I våre lover §6 (1) står det følgende om stemmeberettigelse, valgbarhet og forslagsrett:
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift