Seksuell trakassering og overgrep

Norsk idrett tar seksuell trakassering og overgrep på alvor. Det gjør også Gresvik IF. Vi vet også at dette er et tema som må løftes opp for å bli tatt på alvor. Med bakgrunn i Norges Idrettsforbund egne retningslinjer mot trakassering og overgrep for hele norsk idrett, har GIF nå utarbeidet sine egne retningslinjer.

Disse finnes i klubbhåndboka del 1 og kan sees i sammenheng med retningslinjene «Barn som ikke har det så bra». Alle som er trenere eller ledere i Gresvik IF skal være kjent med disse retningslinjene.

Disse reglene skal minimum én gang i året være tema på avdelingenes styre-, trener- og lagledermøter. I 2013 lagde idrettsforbundet fem kortfilmer om temaet, til bruk i trener- og lederopplæring. Filmene er enkle verktøy som er alt et idrettslag trenger for å ta opp temaet på en samling for trenere eller utøvere i idrettslaget. Det er viktig at retningslinjene er kjent, og at trenere og ledere har reflektert over de risikosituasjonene som filmene tar opp.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift