Fire tiltak fylt av Glede og Trivsel - GIF Treff på Kroa våren 2018 - alle med terningkast 6

Topp engasjerte barneidrettsledere og trenere, ivrige og entusiastiske trenere i ungdomsavdelingen, grepne eldres og old boys og inspirerte stamgjester fra Kroa frydet seg i varmen på vårens siste GIF Treff på kroa. Takk for denne fantastiske våren, til alle foredragsholdere, GIF venner, Odin Kro venner, vertskap og samskapningspartnere Pizzabakeren og Kjell på Kroa. Dere har sammen tilført GIF miljøet økt Glede og Trivsel.

MER LEK: Kluet er kanskje å dra mer lek inn i treningene og spillet, sier Morten Berre (tv) med støtte fra Håkon Lier Madsen. (foto: Anne Lundblad).

Tekst: Frode Holstad Hansen

Terningkast 6.
Terningkast 6 igjen melder GIFs Lasse Steve i markedsutvalget utover kvelden. Og begrunner terningkastet rimelig enkelt: Gutta har årevis med fotballerfaring på høyt nivå, glimrende, troverdig, integritet, kombinert med mildhet og smil.

Køllis, som sitter i både fotballstyret og i markedsutvalget bruker litt flere ord når han forteller om kvelden: Spesielt de eldre synes dette var en innertier. Flere kom bort til meg i kveld og sa: Dette var det mest folkelige og jordnære møte i hele våres. I kveld kunne vi spørre om alt. Terje Martinsen, Håkon Lier Madsen og Morten Berre var helt suverene på å møte alle mulige spørsmål. Det har aldri tidligere vært så mange gode spørsmål fra de oppmøtte på kroa, sier ungdomsleder Køllis.

Flinke folk, meldes det fra Barneidrettsgruppa, som hadde sommeravslutning på Kroa. Gode diskusjoner om hospitering og innholdet på treningene innen barneidretten engasjerte oss. Og Skeid guttene var enige med oss i at lek og moro er det viktigste innen barneidretten, og at hospitering ikke er noe man må. Det var vi veldig fornøyd med.

Snakket med mange utenfor GIF som synes det var en strålende kveld, melder trener Tore Martinsen.

Tror gutta koste seg, melder trener Thomas Torbjørnsen. Og det kan vi bekrefte. For etter seansen, rundt klokka 21.00, har vi en god samtale med Skeids representanter.

Terje Martinsen, tidligere daglig leder og sentral i Skeids talentutvikling gjennom mange år forteller:

Dette var kjempehyggelig, rett og slett. Masse hyggelig folk her, men jeg er litt sur på en ting: Hvorfor i all verden har du ikke tatt med Håkon og meg på Odins Kro før! Massevis av hyggelig og engasjerte folk her, jo! Helt fantastisk med så mange folk her inne, selv nå det er så fint vær ute. Kroa deres har en helt egen varme!

Vi i Skeid vil utfordre GIF til gå fotball i høst. Vi ønsker at vi skal treffes oftere, helst her på Gressvik, og da vi skal ha banketten på Odins Kro sier Terje Martinsen ivrig.

Så kommer selve Kjell på Kroa på banen, og Kjell forteller oss i begeistring over nok en vellykket kveld på Kroa: Det her har vært kjempefint, kjempehyggelige guttær, en veldig bra kveld, de er hjertelig velkommen tilbake i høst, helt suverene guttær, nesten synd det ikke var enda flere her i kveld, sier Kjell strålende fornøyd.

Tilfreds arrangøransvarlig:
Arrangøransvarlig Anne Lundblad er også tilfreds med kvelden. Alt går toppers, melder Anne omtrent midt i Skeids foredrag om spill-, spiller-, og klubbutvikling. Når det hele er over sier Anne, tilfreds med kvelden: Veldig bra kveld med masse engasjement.

Tidligere daglig leder i Skeid Terje «Stokken» Martinsen roser Gresvik IF for å ha en god sportsplan i U-avdelingen. (foto: Anne Lundblad).

Ros til GIF og deretter gullkorn på gullkorn fra Oslo til Gresvik.
Skeid leverte gullkorn på gullkorn til lyttende og lærevillige Gressvikinger fra avspark kl 19:00 til avblåsning rundt kl. 21:00.

Hva vet vi om Gresvik? åpner Skeids Terje Martinsen, Håkon Lier Madsen og Morten Berre i sin presentasjon av Oslo klubbens utviklingsarbeid og svarer selv på sitt eget spørsmål: Jo, at det er klubben der alle skal trives, at klubben har et forankret verdisett og har en god og gjennomarbeidet sportsplan. Alt dette er veldig bra.

Fra tilfeldig spillerutvikling til talentutviklingsklubb
Med disse komplimentene til Gresvik IF åpner Oslo gutta sin fremragende presentasjon for kvelden. En presentasjon som forteller de rundt femti fremmøtte om viktigheten av å ha solid verdiforankring i klubben, og at det er viktig å unngå egotripper og sololøp, men avgjørende viktig at klubben er sjef ? en så god sjef, at den bidrar til å gjøre sine aktive utøvere og andre personer i klubben gode.

Terje, Håkon og Morten kommer seg rimelig raskt videre til det kanskje aller mest spennende, i hvert fall for de som er mest engasjert i og dedikert til det fotballfaglige: Strategien de valgte og veien Skeid gikk på nittitallet, for å bli Norges kanskje beste klubb på talentutvikling. Fra tilfeldig spillerutvikling til talentutviklingsklubben Skeid.

Involvering og toveis dialoger bølger frem og tilbake fra ulike perspektiver
De rundt femti fremmøtte er straks med i mange toveis dialoger, og temaene er fra midt i GIFs praktiske hverdag. Verdiforankring i klubb. Hva med hospitering? Når utvikle koordineringsevner? Hvor mange prosent fotball er forsvarlig og riktig for utøverne, om klubben vil ligge innenfor retningslinjene i barneidrettsreglementet? Er det pengene som styrer talentene i dag? Antall treningsøkter pr. uke i barneidretten? Utvikling av individuelle ferdigheter hos enkeltutøverne, og/eller relasjonelle ferdigheter og lagstruktur og i hvilken alder bør lagstrukturen sette seg? Osv, temaene er mange og gode. Blant mye klokt sier Morten Berre: Selv om løkkefotballen er over, er kanskje kluet å dra mer lek inn i treningene og spillet.

Terje og Håkon var med på organisasjonsutviklingen i Skeid, de satt i ledelsen. Og Morten Berre var spiller, og blir deres sannhetsvitne på Kroa. De tidligere dyktige lederne i Skeid forteller om fremgangsmåtene de valgte når de var på toppen av norsk fotball. De forteller om klubbutvikling, spillerutviklingsmodeller, involvering og fellesskap i barne- og ungdomsfotballen og samarbeid mellom klubbens barneidrettsgruppe, ungdomsfotball gruppe og A-lags trenere. Og de tilstedeværende Gressvikingene synes det er godt å få inn andre perspektiver og syn på sakene, enn kun egne oppfatninger og meninger herfra Fredrikstad distriktet. Blant mye klokt sier Håkon Lier Madsen: Det er viktig at klubbene skaper et eget fotballspråk som er lett for barna å forholde seg til, og det handler om organisering og det koster ikke penger.

Talentutviklingsarbeidet til Terje og Håkon i Skeid endte med blant annet to junior NM for Skeid. I tillegg nevnes en rekke fotball profiler av i dag, som har gått gjennom den røde tråden i Skeids satsing på egne spillere: Tilstedeværende Morten Berre, Freddy dos Santos, Christer George, Daniel Braaten, Moa, med flere.

Her er Skeidguttas presentasjon

Takk for en fenomenal vår på Kroa!
Gresvik IF benytter anledningen å takke hjerteligst til ATLE JENSEN, FFK`s JON HERMANSEN & PER MATHIAS HØGMO, PER, ATLE og RENÈ SNÆBBUS og SKEIDs MORTEN BERRE, TERJE MARTINSEN og HÅKON LIER MADSEN - for på dugnad har gitt oss Gressvikinger alle disse hyggelige opplevelsene denne våren! Og en stor takk fra GIF til utsøkt vertskap og gode tilretteleggere for GIF. Pizzabakeren og Kjell på Kroa.

Intensjonene med disse fire treffene på Kroa og dette tiltaket har vært flere: Investering i Humankapitalen i GIF, konkrete tiltak for økt Glede og Trivsel i klubben, utvikling av klubbens sosiale miljø, brobygging mellom ulike enheter internt, tilfredse samskapningspartenere, økt og forbedret samarbeid med GIF`s samarbeidsklubber, relasjonsbygging internt og eksternt, faglige kompetanseløft, styrke Gresvik IFs tillit, integritet og omdømme i lokalsamfunnet, med mer.

Ut ifra hvordan vi i GIF vurderer oss selv, alle tilbakemeldinger og den totale atmosfæren på disse fire treffene på kroa, så opplever både arrangementskomiteen og markedskomiteen i GIF at alle våre intensjoner er ført trygt og godt i havn denne våren.

Riktig god sommer, vi sees kanskje og forhåpentligvis på 3 nye GIF Treff på kroa, høsten 2018.

En liten forsmak på Gressvikingen 2018.

Foto: Terje Jensen
Grafikk: Jellow Design

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift