Rekorddeltagelse på GIF-joggen fredag 5. april.

GIF-joggen har startet opp igjen og hver fredag kl 1715 (for gående) og kl 1730 (for løpende) er det start på grusbanen i Trondalen. Denne gang var det 35 deltagere som er ny rekord i antall. Denne fredagen fikk vi besøk fra Sparebankstiftelsen DNB som har gitt oss pengene som gjorde det mulig å få bygget klopper og bruer i løypa. (Fv Freddy Norenberg, Roar Olsen og Jens Ek fra DNB).

Tekst og foto: Kjetil Føreid


Store og små deltok: GIF-joggen er for både store og små. Her har pappa Espen Tomren tatt med seg Benjamin på tur.


Marsipankake. Etter løpet var det samling i klubbhuset med kaffe og marsipankake for å markere at to klopper og en bro nå er ferdig.

Vi fikk også høre siste nytt om planene for lysløypa i Gressvikmarka. Trond Vestby og Kjell Simensen fra Gressvik Lokalsamfunnsutvalg orienterte om framdriften på dette prosjektet.

GIF-joggen

Første løp i GIF-joggen var 21. august 2015. Da var det 5 deltagere som møtte opp for en løpetur i den 3,9 km lange løypa i Gressvikmarka, med start på grusbanen, opp til Trimhytta på Sprinkelet og ned til grusbanen igjen. Løypa gikk over til dels myrete og bløte områder og det ble derfor sendt inn en søknad til DNB Sparebankstiftelsen om midler til å bygge klopper og broer og til å vedlikeholde løypenettet. Det ble bevilget kr 80.000,- og så langt er det brukt kr 30.000,-. Remerking av skilt i marka er det også planer om å få gjort.

GIF-joggen er i år blitt egen gruppe i GIF og de fire ildsjelene Roar Olsen, Thor Gjerløw, Freddy Norenberg og Bengt Ove Gulland ønsker blant annet å være GIFs bindeledd opp mot Gressvikmarka. De ønsker å samarbeide med alle som har interesser i Gressvikmarka, ikke minst med grunneierne som det er mange av.

Postkasse på Trimhytta

På Trimhytta på Sprinkelet ble det satt opp en postkasse med en bok som de som tok turen opp kunne skrive navnet sitt i. Det var til sammen 520 personer som hadde skrevet seg i boka fra januar tom mars. De som hadde flest navn i boka ble premiert. Det ble også trukket ut noen tilfeldige.

 • Flest turer enkeltperson – Freddy Norenberg. 56 turer. Gavekort på vafler og kaffe i kiosken
 • Flest turer familie – Trine og Lars. Til sammen 92 turer. Gavekort fra Gressvik Røde kors
 • Tilfeldig trukket hovedgevinst – Knut Grøva. Gavekort på vafler og kaffe i kiosken
 • Tilfeldig trukket – Terje Smith. Kjølebag
 • Tilfeldig trukket – Tina Viken. Kjølebag
 • Tilfeldig trukket – Roy Jacobsen. Kjølebag
 • Tilfeldig trukket – Ingeborg Marken. Rosa Active sokker
 • Tilfeldig trukket – Knut Jørgen Antonsen. Svarte Active sokker
 • Tilfeldig trukket – Ann-Kristin Borge. Dame ullsokker
 • Tilfeldig trukket – Robert Frorud. Herre ullsokker
 • Tilfeldig trukket – Tone Frorud. Kopp.

Litt informasjon om turløypa

Fredrikstad kommune står som byggherre på den nye turløypa med lys i Gressvikmarka. Oppstart er planlagt i august i år og ferdigstillelse er etter planen i januar/februar hvis alt går etter planen. Kostnaden vil være ca 6 mill kr der DNB Sparebankstiftelsen bidrar med kr 300.000,-. Resten står kommunen for.

Løypa vil være ca 1500 meter og det vil være 50 master med 30 meters avstand. I begynnelsen av traseen vil strømkabelen være gravd ned, mens mot toppen vil den ligge i luftspenn. Siden bredden på løypa blir smalere enn det som kreves for skøyting, kalles den ikke lysløype, men «turløype med lys».


Informerte om turløypa. Trond Vestby (tv) og Kjell Simensen fra Gressvik Lokalsamfunnsutvalg informerte om arbeidet med turløypa. De første planene ble startet i 2013. Planlagt ferdigstillelse var da satt til 2015.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift