GIF-Joggens inkludering styrker GIF!

GIF-Joggens fredagstilbud til alle fører Gresvik IF nærmere å nå sin Visjon om å bli «Klubben der alle skal trives». Gled deg til neste tur i Gressvikmarka, med en trivelig Bakke opp og Bakke ned! Det er alltid lave terskler og garantert høy trivsel - og etter hvert vanker det kanskje hyggelig premiering til både deg og lokalsamfunnet.

Foto: Terje Jensen

Felles grunnfilosofi: Bakke AS falt for klubben der alle skal trives og spesielt GIF-Joggens aktivitetstilbud til alle. Her treffes de på Bruket Brygge for overrekkelse og mottak av kjærkomne midler og treningsutstyr til flere GIF-Joggere. FV: Merethe Danielsen, Roar Olsen, Freddy Norenberg.

Her er hyggelig omtale av Gresvik IF som klubb, GIF – Joggen spesielt, og deres verdifulle nye samskapningspartner Bakke AS, som for tiden for øvrig bidrar til å skape økt trivsel i lokalsamfunnet gjennom å bygge 150 nye leiligheter for de aller fleste på Bruket Brygge;

https://www.f-b.no/debatt/gresvik-if/trim-og-trening/gif-joggen-er-nytt-tilbud-til-alle-i-klubben-der-alle-skal-trives/o/5-59-1458527


Formelt innlemmet i klubben der alle skal trives: GIF – Joggen ble formelt innlemmet i klubben der alle skal trives på årets generalforsamling. Her er ildsjelene Roar Olsen og Freddy Norenberg på besøk hos sin nye sponsor Bakke AS på Bruket Brygge. FV: Roar Olsen, Merethe Danielsen, Freddy Norenberg.


Felles glede i å gi noe tilbake: Bakke AS vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet på Gressvik. Da ble klubben der alle skal trives og spesielt GIF-Joggens tilbud alle som liker Gressvikmarka deres førstevalg. Her møtes de på sitt førstemøte på Bruket Brygge. FV: Roar Olsen, Merethe Danielsen, Freddy Norenberg.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift