Medansvarlige for barn og ungdom i kullene 05/06 - Les dette!

GIF inviterer deg til økt kunnskap om alkohol og rus - denne gang spesielt tilpasset medansvarlige for årskullene 05 og 06, som befinner seg i den utfordrende overgangen mellom barne- og ungdomsskole. Hold av mandag 03 juni kl. 18:00-20:00. Påmelding og enkel servering.

Alle medansvarlige for barn/ungdom født 05 og 06 er velkommen til dette mini-seminarer i Trondalen. Informasjon vil bli delt ut til trenere/ledere/foreldre for de nevnte alderstrinnene i nærmeste fremtid. GIFs intensjon er å skape en arena for økt kunnskap, bygge foreldrenettverk og skape rammer for viktig erfaringsutveksling mellom voksne medansvarlige for barn og ungdom i disse aldersgruppene. Les mer på flyersen under. Vel møtt!

Det er påmelding til frode@gresvikif.no


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift