Utrolig nyttig kunnskap

En strålende opplagt og kunnskapsrik Lasse Steve fra politiet brydde seg oppriktig, er i forkant - og gav GIF og klubber i nærmiljøet to timers kunnskap om rus og alkohol. Proppfullt av viktig kompetanse, og en utrolig stor takknemlighet fra hele Fredrikstad samfunnet, melder «Kurte» fra Rolvsøy IF og Fredrikstad Idrettsråd.

Tekst og foto; Frode Holstad Hansen


Proppfullt av viktig kompetanse, og en utrolig stor takknemlighet fra hele Fredrikstad samfunnet, melder «Kurte» fra Rolvsøy IF og Fredrikstad Idrettsråd.

Godt med tilbakemelding utenfra eget klubbhus, her er avslutningsreplikkene fra Trond «Kurte» Andreassen fra Rolvsøy IF og Fredrikstad Idrettsråd. Hans ord oppsummerer kvelden godt:
«Derfor vil jeg si til dere som er ledere og trenere i Gresvik Idrettsforening – vi er takknemlige som en tilbakemelding fra hele Fredrikstadsamfunnet, - dere kan være utrolig stolte som setter av mange timer i minus 8-10 grader, - det blåser, ungdommene fryser, - du verden så viktige dere er, - og ikke minst takk til Gresvik Idrettsforening for dette flotte og viktige bry deg seminaret – dere er tydeligvis veldig bevisste på, at som idrettsforening er vi også en samfunnsaktør. FLOTT! Dette her er et fantastisk sted, hvor kanskje ikke karakteren har hovedfokus, men man tar på seg den hvite buksa og blå overdelen – og vi sitter i garderoben og er alle ganske like, og vi er et lag – og jeg har fortsatt trua på at dette er utrolig viktig i et menneskes liv.

Og svaret fra Lasse selv kommer raskt:
Det er helt klart, en kjempebra avslutning «Kurte», det er SÅ bra sagt – helt klart – jeg har stått her i kveld og sett på aktiviteten ute på feltet i Trondalen.. Det er bare unge mennesker som er der ute, sammen med sine foreldre, trenere og ledere – det er fantastisk! De kan slappe av når de er her - og samtidig er det viktig å vite at alle ikke er med i et idrettslag som Gresvik IF – og da må vi ha et alternativ til dem også, avslutter Lasse den utrolig verdifulle og kunnskapsfylte kvelden om rus og alkohol i Trondalen.

Stine Meisingseth fra håndball- miljøet i klubben vår var også på plass. Hun sier dette, etter at seminaret er over;

Dette var lærerikt og interessant! Blir alvorspreget når det kommer fra Lasse Steve, med såpass stor kompetanse. Dette var vel verdt å få meg seg! sier Stine.

Gullmerkemedlem i GIF og trener / leder for fotballens Gutter 05, Raymond Hansen, var også på plass:

Dette var et veldig bra foredrag. Vi trenger alle å bli minnet på dette tema og høre om det. Det er spesielt vi som har med barn i denne alderen som bør passe på – vi som er rundt dem, sier Raymond. Foto: Terje Jensen

Er arrangementsansvarlig fornøyd med kvelden?
Karin Martinsen innledet med å ønske Lasse velkommen og fortalte om Gresvik IFs ambisjoner som blant annet er å skape trygge rammer for barn og unge, før hun gav de neste to timene til Lasse, som fikk en svært god dialog med de fremmøtte.

Avslutningsvis takket arrangementsansvarlig i Fotballstyret Lasse for to verdifulle timer.
Dette var både veldig inspirerende og veldig nyttig. Neste gang kanskje vi legger til rette for nærmest en slags paneldebatt om dette viktige tema, sier Grete Petersen begeistret over kveldens arrangement.

GIF som klubb oppfordrer og råder alle: Vær i forkant, bry deg – stå ikke på perrongen neste gang toget går og Lasse kommer til Trondalen! – Følg med på www.gresvikif.no.

Dette er et tilbud som de aller fleste kan ha stor nytte av!!


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift