DAGLIG LEDER: Morten Helminsen

Morten Helminsen har vært vår daglige leder siden 1.mars 2008. Han er født i 1976, gift og har to barn. Han er ansatt på heltid og treffes som regel i Trondalen eller på tlfnr 932 78 333. Han tar i mot mailer på kontoret@gresvikif.no.

Her er Mortens stillingsbeskrivelse. Daglig leders arbeidsoppgaver_1

INFORMASJONS- OG SAMFUNNSKONTAKT: Frode Holstad Hansen

RENHOLD: Heidi Knudsen

Heidi er den som sørger for at det alltid er rent og pent i klubbhuset. Hun er ansatt på deltid.

Her er Heidis stillingsbeskrivelse: Stillingsbeskrivelse – Renholder GIF_2010

KIOSKANSVARLIG TRONDALEN: Anne Lundblad

Anne sørger for at kiosken har relevant varebeholdning og at kiosken er bemannet etter fastsatte rutiner.

KIOSKANSVARLIG GRESSVIKHALLEN:  

MILJØKONTAKT: Stine Agerup