Seksuell trakassering og overgrep

Del:

Norsk idrett tar seksuell trakassering og overgrep på alvor. Det gjør også Gresvik IF. Vi vet også at dette er et tema som må løftes opp for å bli tatt på alvor. Med bakgrunn i Norges Idrettsforbund egne retningslinjer mot trakassering og overgrep for hele norsk idrett, har GIF nå utarbeidet sine egne retningslinjer.

Disse finnes i klubbhåndboka del 1 og kan sees i sammenheng med retningslinjene «Barn som ikke har det så bra». Alle som er trenere eller ledere i Gresvik IF skal være kjent med disse retningslinjene.

Disse reglene skal minimum én gang i året være tema på avdelingenes styre-, trener- og lagledermøter. I 2013 lagde idrettsforbundet fem kortfilmer om temaet, til bruk i trener- og lederopplæring. Filmene er enkle verktøy som er alt et idrettslag trenger for å ta opp temaet på en samling for trenere eller utøvere i idrettslaget. Det er viktig at retningslinjene er kjent, og at trenere og ledere har reflektert over de risikosituasjonene som filmene tar opp.


Del: