Gresvik Idrettsforening tilrettelegger forhåpentligvis  trygge rammer på sosiale møteplasser – med intensjon å skape glede og trivsel, gode relasjoner, relasjonelle nettverk, kompetanseoverføring, synergieffekter og erfaringsutveksling på tvers av alder, kjønn og eventuelle aktivitetsgren i klubben.

 

Atle Jensen. Med show, dans og kødding i Trondæl´n.

 

Gresvik IF anbefaler GARDEROBEHUMOR MED ATLE JENSEN til enhver klubb eller forening. Ta ev kontakt med frode@gresvikif.no for å høre GIFs positive erfaringer – eller kontakt Atle Jensen direkte: Atle Jensens showpakke for idrettsklubber og foreninger.

 

 

Diverse sosiale arenaer i Gresvik IF.

 

Design: Veronica Helgesen

 

Gå-Fotball gruppa i GIF trener hver uke. Vil du se filmen som Aleksander Rasch har produsert i ny fane, så trykk på bildet av jentene. Filmen ligger også i Gresvik IFs filmarkiv.

 

 

 

 

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

medvirkning

medansvar

demokrati