Stiftelser og andre finansielle aktører

Diverse stiftelser og øvrige finansielle aktører har i en årrekke bidratt til økonomisk bærekraft i Gresvik IF. Disse er under kartlegging og vil bli synliggjort på denne siden.

Eksempler:

  • Gjensidige stiftelsen

  • DNB

  • m-fl

Er du eller kjenner du noen som oppfordrer Gresvik IF å søke stiftelser eller øvrige finansielle aktører, vennligst ta kontakt med oss:

kontoret@gresvikif.no                                  frode@gresvikif.no

(Daglig leder Morten Helminsen)                (Informasjon og samfunnskontakt Frode Holstad Hansen)

Hva bør på agendaen som mål for en fremtidsrettet Gresvik Idrettsforening på snart 100 år?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati