Årsmøtet 2023 ble avholdt mandag 18 mars.  Her er den endelige innstillingen fra valgkomiteen og den signerte årsmøteprotokollen: Valgkomiteens innstilling 2023 Årsmøte_protokoll_Signert(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Her er saksdokumentene: 02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.docx 06 Saksliste årsmøte for 2023 07 Forretningsorden 08_Årsberetning GIF 2023_Signert 08a_Årsberetning Fotball

Hovedstyret i Gresvik IF innkaller til årsmøte, mandag 18. mars, kl. 18.30 på klubbhuset. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til kontoret@gresvikif.no innen mandag 4. mars. Saksliste og alle andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på våre nettsider mandag 11. mars. Alle medlemmer som fyller

Årsmøtet for 2022 ble raskt og effektivt gjennomført mandag 13. mars på klubbhuset. Her er årsmøteprotokollen: 2022 Årsmøteprotokoll_signert   Her er sakslisten og alle andre saksdokumenter:  02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 06 Saksliste årsmøte for 2022 07 Forretningsorden 08 Årsberetning 2022

Hovedstyret har tidligere innkalt til årsmøtet mandag 28 mars kl 1830 på klubbhuset. Her ligger årsmøtedokumentene:   01 Årsmøte 2021_Forside 02-04 Valg av dirigent, protokollfører, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 06 Saksliste årsmøte 2021 07 Forretningsorden 08 Årsberetning 2021_Signert 08a Årsberetning2021 Fotball_redigert 08b Årsberetning 2021_Håndball 08c Årsberetning 2021