…….kunnskap innebærer at man vet at noe er tilfelle eller at noe er sånn og sånn, i motsetning til kompetanse, som snarere innebærer at man vet hvordan noe skal gjøres i praksis.