Her er treningstidene i Trondalen for sesongen 2021/2022:

PDF: Treningstider vinter 2021-22_ajour 140322

EXCEL: Treningstider vinter 2021-22_ajour 140322