Trykk ev på logoen for hjemmesider

Fordelen for deg og ditt lag ved å benytte Vanberg Reklame på Øra for trykk og profilering, er at de kjenner meget godt til Gresvik IFs profilhåndbok (type fonter v/trykk etc) – og gir klubbens medlemmer gode rabatter.

Kontakt ev Richard Vanberg, Gresvik IF.

Mobil: 982 23 126

mail: richard@vanberg-reklame.no

 

Ev Praktiske rutiner for bestilling av trykk til drakter etc kommer her.

Trykk ev logo for hjemmeside

Gresvik IF har forpliktet seg til å benytte draktsett fra Craft, bestilles hos Torshov Sport (v/ Fredrikstad Stadion). Fordelen for deg og ditt lag er gode rabatter, og at Gresvik IF har egen handlekonto hos Torshov Sport. Se under Craft (under) for diverse vareutvalg fra Craft.

 

Ev praktisk hjelp for rutiner ved diverse innkjøp til lag og personer tilknyttet Gresvik IF hos Torshov Sport. (kommer her)

 

 

Trykk på bildet og du blir linket til Craft i ny fane.

Brosjyre / vareutvalg Drakter

Brosjyre / vareutvalg Fritidstøy Craft

Brosjyre / vareutvalg XX

Brosjyre / vareutvalg Craft XXX

For ev utdypende spørsmål knyttet til utstyr, som du/dere ikke finner på denne siden, kontakt Daglig leder i Gresvik IF Morten Helminsen

Mail: kontoret@gresvikif.no

Mobil : 932 78 333

Hva bør på agendaen som mål for en fremtidsrettet Gresvik Idrettsforening på snart 100 år?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati