Årsmøtet vel i havn

Del:

Under rutinert ledelse av Lillian Owell ble foreningens årsmøte gjennomført mandag 25. februar. 24 stemmeberettigede ga Tormod Hermansen fornyet tillit som hovedleder og Roy H Jacobsen ble valgt inn som ny nestleder.

Tormod og Lillian

Årsmøteprotokoll 2018-signert

Grete Pettersen ble tildelt foreningens gullmerke for sin mangeårige innsats for Gresvik IF. Medaljerådets leder Gunnar Femtehjell stod for overrekkelsen.

Ellers er det verdt å nevne at:

  • Gresvik IF fikk fullmakt til å ta opp et lån i DnB på 800.000,- over 10 år til å dekke våre kostnader til rehabilitering av kunstgressbanen
  • GIF-joggen blir tatt opp som egen gruppe i Gresvik IF
  • Medlemsavgiften blir satt ned til 300,- for aktive/passive medlemmer. En halvering i forhold til i fjor.
  • Årsresultatet for 2018 viser et overskudd på kr 692.000,-. Det store overskuddet skyldes i hovedsak et tilskudd fra DNB-stiftelsen, som står øremerket til ferdighetssenteret (sykkel).
  • 89 av 93 funksjoner på valglisten ble valgt inn

Alle saksdokumentene fra årsmøtet ligger her.


Del: