Årsmøtet for 2020 ble i år avholdt digitalt som Microsoft Teams møte den 22 mars 2021. 28 medlemmer deltok på møtet der Tormod Hermansen ble gjenvalgt som foreningens leder. Lillian Ovell var som vanlig en stødig dirigent. Tormod Hermansen har vært

Løypa er tegnet inn med blått på kartet. Her er en mer detaljert beskrivelse av runden. Beskrivelse av traséen Runden har en tøff start, med bakken opp til vanntårnet. På toppen av bakken får man en kort nedoverbakke, før man svinger til

Her ligger retningslinjer for fotballavdelingen. Ansvar: Fotballstyret Oppdatert 2. juni 2018 FILNUMMER PUNKT / UNDERPUNKT / VEDLEGG VERSJ NR GIF.02.01-01 Velkommen til norsk fotball - Norsk NFF GIF.02.01-02 Velkommen til norsk fotball - Engelsk NFF GIF.02.01-03 Velkommen til norsk fotball - Urdu NFF GIF.02.01-04 Velkommen til norsk fotball - Arabisk NFF GIF.02.02 Gode leveregler for foreldre i fotballen 1806 GIF.02.03 Organisasjon og

Klubbhåndboka til håndballavdelingen er for tiden under revisjon. Ansvar: Håndballstyret FILNUMMER PUNKT / UNDERPUNKT / VEDLEGG VERSJ. NR GIF.03.02 HÅNDBALL VELKOMMEN TIL GRESSVIKHALLEN 1708 GIF.03.03 HÅNDBALL ORGANISASJON OG ROLLER 1708 GIF.03.03-01 HÅNDBALL ROLLE: INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 1708 GIF.03.03-02 HÅNDBALL ROLLE: ØKONOMI 1801 GIF.03.04 HÅNDBALL SPORTSPLAN 1609 GIF.03.05 HÅNDBALL TRENINGSVETT 1708 GIF.03.06 HÅNDBALL HUSKELISTE ARRANGEMENT GRESSVIKHALLEN 1708 GIF.03.06-01 HÅNDBALL SEKRETÆR OG TIDTAGING 1708 GIF.03.07 HÅNDBALL UTDANNING 1708 GIF.03.08 HÅNDBALL UNGER I TRENING 2001 GIF.03.09 HÅNDBALL UNGER I

Her er retningslinjer for barneidretten i GIF. Ansvar: Barneidrettsstyret FILNUMMER PUNKT / UNDERPUNKT / VEDLEGG VERSJON NR GIF.04.01 Velkommen til barneidretten og Gresvik IF 1602 GIF.04.01-01 Barneidrettsstyret, lagledere og trenere 1706 GIF.04.02 Retningslinjer for barneidretten i Gresvik IF 1602 GIF.01.12-04 Foreldrevettregler (felles for alle) 1411 GIF.04.03 Mål og utviklingsplan for barneidretten 1602 GIF.04.04 Organisering av barneidrettsgruppa 1602 GIF.04.05 Ideer for oppstart av trening 1602 GIF.04.06 Bestemmelser for