HOVEDLEDER: Tormod Hermansen
Tormod Hermansen ble valgt som ny leder av Gresvik IF på årsmøtet 4. mars 2013. Han er født 16/7-55, er gift og har en sønn. Tormod er ekte Gressvikgutt, født, oppvokst og bosatt på Krosnes.

Han spilte fotball for GIF i oppveksten og kom med igjen som trener da sønnen begynte med fotball i 1991. Han ble valgt inn i hovedstyret som styremedlem (Bane, anlegg og hus) i 1992, nestleder fra 1997 og hovedleder fra 2000. Tormod ble ansatt som GIFs første daglige leder fra 26/2-2004. Han sluttet i denne stillingen 1/3-2007. De siste årene har han vært medlem av kontrollkomiteen. Han har også vært fotballdommer i flere år for GIF. Han har også hatt styreverv i FRID i 10 år, med anlegg som hovedoppgave.

Tormod jobbet som driftssjef på Fredrikstad Stadion i over 5 år, der baneansvar var hovedfokus. Ellers er hans yrkesbakgrunn relatert til el- faget, innenfor logistikk, innkjøp og butikk. Nå jobber Tormod som anleggsgartner for Park & Anlegg.

Han er generelt opptatt av idrett, at barn og unge har det bra og frivillighet og håper å kunne være med på å videreføre og utvikle det gode og respekterte arbeidet GIF står for.

NESTLEDER: Roy H. Jakobsen

SEKRETÆR: Marianne Antonsen

 

ØKONOMIANSVARLIG: Eilen Grøseth Halvorsen

44 år, bor på Dale. Gift, har en sønn på 14. Ihuga GIF og Manchester United supporter. Har fortid i Trondalen som bl.a kioskvakt, vaskehjelp og speaker. Er takknemlig og glad for tilliten både som sekretær i fotballstyret, og som økonomiansvarlig i Hovedstyret, og syns det er hyggelig å videreføre tradisjonen med Gresvik på vegne av pappa Kula.

STYREMEDLEM HÅNDBALL: Knut Gulbrandsen

For dere som ikke kjenner Knut, så har han trådd sine barnesko i Gresvik IF. Han har spilt fotball selv i GIF, FFK og Lisleby i 2. div. Knut har hatt mange forskjellige verv i fotballen, som blant annet leder av fotballskolen og styremedlem i fotballstyret.

Knut har også erfaring fra Fredrikstad Ballklubb på cv’en. Han var sportslig leder da FBK så dagens lys.

STYREMEDLEM FOTBALL: Arne «Arnie» Morten Johannesen

STYREMEDLEM SYKKEL: Hanne Holmstrøm Karlsen

STYREMEDLEM GIF-JOGGEN: Thor Gjerløw