TORMOD HERMANSEN

Hovedleder

Krossnes Alle 26, 1621 Gressvik

918 04 210

Tormod Hermansen ble valgt som ny leder av Gresvik IF på årsmøtet 4. mars 2013. Han er født 16/7-55, er gift og har en sønn. Tormod er ekte Gressvikgutt, født, oppvokst og bosatt på Krosnes.

Han spilte fotball for GIF i oppveksten og kom med igjen som trener da sønnen begynte med fotball i 1991. Han ble valgt inn i hovedstyret som styremedlem (Bane, anlegg og hus) i 1992, nestleder fra 1997 og hovedleder fra 2000. Tormod ble ansatt som GIFs første daglige leder fra 26/2-2004. Han sluttet i denne stillingen 1/3-2007. De siste årene har han vært medlem av kontrollkomiteen. Han har også vært fotballdommer i flere år for GIF. Han har også hatt styreverv i FRID i 10 år, med anlegg som hovedoppgave.

Tormod jobbet som driftssjef på Fredrikstad Stadion i over 5 år, der baneansvar var hovedfokus. Ellers er hans yrkesbakgrunn relatert til el- faget, innenfor logistikk, innkjøp og butikk. Nå jobber Tormod som anleggsgartner for Park & Anlegg.

Han er generelt opptatt av idrett, at barn og unge har det bra og frivillighet og håper å kunne være med på å videreføre og utvikle det gode og respekterte arbeidet GIF står for.

ROY H. JAKOBSEN

Nestleder

Slevik Platå 42, 1621 Gressvik

908 89 454

EILEN GRØSETH HALVORSEN

Sekretær

Vikaneveien 106, 1621 Gressvik

993 12 426

Eilen er 44 år, bor på Dale. Gift og har en sønn. Ihuga GIF og Manchester United supporter. Har fortid i Trondalen som bl.a kioskvakt, vaskehjelp og speaker. Er takknemlig og glad for tilliten som sekretær i hovedstyret, og syns det er hyggelig å videreføre tradisjonen med Gresvik på vegne av pappa Kula.

KATHRINE VANBERG

Styremedlem

Ålestrandveien 2, 1621 Gressvik

913 21 456

PÅL-VEMUND VERMEDAL

Styremedlem – Fotball

Kamillekroken 3, 1621 Gressvik

482 09 700

UBESATT

Styremedlem – Håndball

HANNE HOLMSTRØM KARLSEN

Styremedlem – Sykkel

Ørmenåsen 25a, 1615 Fredrikstad

900 36 852

THOR GJERLØW

Styremedlem – GIF joggen

Myråsen 2, 1622 Gressvik

951 48 899

Fra venstre: Tormod, Roy, Eilen, Hanne og Thor. De andre mangler redaksjonen bilder på.