Gresvik Idrettsforenings høyeste hedersbevis er et æresmedlemskap.

Det kan tildeles et medlem som har ytet foreningen ekstra verdifulle tjenester gjennom mange år eller arbeidet aktivt i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.

GIF har for tiden 12 æresmedlemmer.

Tormod Hermansen (Født 16 juli 1955)

Tekst: Øivind Karlsen

Tormod Hermansen er en skikkelig ildsjel og en «sliter» i GIF-systemet. Nå har han blitt beæret med et æresmedlemskap i idrettsforeningen. Han ble kalt opp på scenen under 100 årsmarkeringen 12. mars.

Det er selvsagt en stor ære. Å bli innlemmet i dette gode selskapet er noe jeg naturligvis setter veldig stor pris på, sier Tormod.

Krosnesgutten Tormod spilte fotball for Gresvik IF i oppveksten, og da sønnen startet med fotball i 1991, var det naturlig for Tormod å ta en trenerjobb på det laget. Siden har det blitt mange verv. Det ene har tatt det andre, og Tormod bruker fremdeles mye tid i Trondalen. I dag er han hovedleder i klubben, noe han har vært sammenhengende fra 2013, og han hadde samme verv i perioden 2000 til 2004. Tormod var også nestleder fra 1997 til 1999, og hovedstyremedlem i fire år før det. Han har til og med vært fotballdommer for klubben i mange år. Tormod har også hatt styreverv i FRID i 10 år, med anlegg som hovedoppgave.

Hovedstyret i Gresvik IF fikk på årsmøtet 13. januar 2004 fullmakt til å ansette en daglig leder på fulltid. Valget falt på Tormod Hermansen – som dermed ble idrettsforeningens første heltidsansatte. Stillingen hadde han til 2007, da han ble hentet til FFK som driftssjef på FFKs nye stadion. Her ble han i over fem år. I dag jobber Tormod som anleggsgartner for Park & Anlegg.

Men når det gjelder fritid er det Gresvik IF og Trondalen som gjelder. Hovedlederen har en rekke punkter på dagsordenen, og selv om han nå er æresmedlem, har han ikke tenkt å trappe ned arbeidet i Gresvik Idrettsforening.

Som hovedleder har jeg hatt blikket rettet mot idrettsforeningens 100-års jubileum i år. Det ble en vellykket markering 12. mars på Båthusets scene. I tillegg brukes en del tid på planlegging av ny kunstgressbane og klubbhuset vårt, som etter hvert trenger en oppussing og utbedring. Jeg er generelt opptatt av idrett, frivillighet og at barn og unge har det bra. Håper å kunne være med på å videreføre og utvikle det gode og respekterte arbeidet GIF står for, sier snart 67 år gamle Tormod Hermansen.

Morten (Køllis) Johannessen (Født 26 desember 1969)

Tekst: Øivind Karlsen

Han hadde ikke trodd det, og ble veldig overrasket. Morten Johannessen fikk utmerkelsen æresmedlem da Gresvik IF feiret sitt 100 års jubileum 12. mars på Båthusets scene. Nå er han som 56-åring innlemmet i GIFs historie for alltid.

I Gresvik IF kan et æresmedlemskap tildeles et medlem som har ytet foreningen ekstra verdifulle tjenester gjennom mange år, eller arbeidet aktivt i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.

Har ikke tenkt på at jeg skulle bli æresmedlem. Det er utrolig gjevt og ikke minst ærefullt. Jeg har stilt opp gjennom mange år, som spiller, trener og tillitsvalgt – men æresmedlem, det hadde jeg ikke forventet. Det var stas å bli tatt opp på scenen under 100-års markeringen, og jeg kunne ikke annet enn å takke for tilliten og utnevnelsen. Nå går det jo ikke an å trekke seg tilbake heller. Ser for meg mange år til i Gresvik IFs tjeneste. Og jeg elsker det. Liker å være i Trondalen, kjenne på stemningen og ta del av det unike miljøet denne foreningen har, sier Morten.

I dag er han seniorleder og sitter i fotballstyret. Han har en finger med i spillet på det som skjer rundt junior- og seniorlag i GIF. Dessuten er Morten ansvarlig for alle treneransettelsene i klubben.

Jeg ble GIF-spiller da jeg var seks år, og har stort sett vært her siden. Var et par sesonger i Råde og spillende trener for Trosvik i fire år. Kom tilbake til GIF i 2002, og har vært i foreningen siden. 1988 var min første store sesong som spiller. Jeg var med på å rykke opp for første gang, og det er litt spesielt. Før sesongen fikk Gresvik flere gode spillere fra andre klubber, og så hadde vi en solid stamme der mange hadde spilt sammen i flere år, forteller Morten Johannessen.

Morten skulle få mer å juble for i årene som kom, men det tok litt tid før neste opprykk

Det var i 2004. Vi rykket opp i 3. divisjon, og B-laget gikk opp i 6. divisjon. Da var jeg spillende trener sammen med Tore Martinsen. Vi fungerte bra sammen både i trenerrollen og som spillere. Uka etter at opprykket var klart arrangerte vi opprykkstog rundt sentrum av Gressvik. Budskapet om dette spredde seg raskt og folk stod langs veien i hopetall og heiet. Over 1000 mennesker, sa noen -andre mente det var over 2000 mennesker. Det var uansett stinn brakke på Odins kro etter opprykksmarsjen. Vi hadde trykket opp 400 trøyer med teksten «Veien til cupfinalen». De forsvant som dugg for sola. At GIF som 3. divisjonslag hadde mulighet til cupkamper året etter måtte jo markeres. Nå tapte vi for øvrig for FFK i Trondalen i 2005. Min siste A-kamp for GIF spilte jeg for øvrig som 49-åring. GIF manglet spillere av ulike årsaker, og jeg fikk og tok sjansen, minnes Morten Johannessen.

Men alt har en ende, og Morten konsentrerte seg om tillitsverv etter hvert, og har jobbet rundt A-laget og med fotballstyret i mange år. At han har gjort en solid innsats, vitner æresmedlemskapet om.

Det er hovedstyret som avgjør om noen skal bli æresmedlem. Selv sitter jeg i medaljerådet og i valgkomiteen, men medaljerådet har ikke noe med æresmedlemskapet å gjøre. Jeg synes det er fint å kunne være på samme nivå som de gjenlevende æresmedlemmene i Gresvik IF.

Morten trekker frem miljøet, kameratskapet og den løsslupne humoren som det beste med foreningen.

Tiden i Gresvik har gitt meg mange minner og store opplevelser. Jeg glede av å se all aktiviteten i Trondalen. Er rett og slett takknemlig, og etter en tur i Trondalen er jeg ofte i godt humør.

Opp gjennom årene har nok familien min ment at det kunne bli litt vel mye GIF i perioder, men det har gått greit, og jeg har hatt tid til å følge opp de to døtrene mine blant annet gjennom håndballen i foreningen. Var lagleder også i noen år. Kona vet hvor mye det betyr for meg å holde på i klubben og hun godtar det, selv om hun har sagt fra noen ganger om at det blir vel mye.

Men skulle bare mangle om jeg ikke skal gi noe tilbake til en idrettsforening som har formet meg såpass. Nå er jeg jo forpliktet til å være med videre, men jeg gleder meg til hver dag. Fotballen gir meg også et stort nettverk, som jeg har hatt nytte av både privat og gjennom jobben.

Jeg mener det er viktig at folk stiller opp som frivillige trenere og tillitsvalgte og er med på dugnaden. Uten frivillige går det ikke rundt for et idrettslag. Vi er totalt avhengig av at mange er med og bidrar. Jeg anbefaler at man engasjerer seg. Aktiviteten i foreningen tar seg nå opp igjen etter corona-epidemien, og heldigvis ser vi at folk engasjerer seg, men vi trenger alltid flere, forteller Morten Johannessen.

Kåre Johansen (Født 7.juli 1942)

Kåre ble på årsmøte for 2017, utnevnt til foreningens 10. æres­medlem sammen med Arve Paulsen.

Kåre og Arve har en aktiv fotballkarriere i GIF. De har begge hatt tillitsverv i hovedstyret og i flere andre viktige fora i foreningen. De er begge meget nevenyttig og har bidratt enormt for klubben. Gjennom de siste 30 årene har Kåre og Arve nærmest jobbet dugnad for GIF ukentlig. Spesielt klubbhuset har nytt godt av deres iherdige innsats i Husstyret gjennom mange år. De var begge meget sentrale i klubbens tidligere Old Boys styre, som arrangerte fester og loppemarkeder for å skaffe midler til møbler og inventar til klubbhuset.

Arve Paulsen (Født 6.oktober 1946)

Arve ble på årsmøte for 2017, utnevnt til foreningens 9. æres­medlem sammen med Kåre Johansen.

Arve og Kåre har en aktiv fotballkarriere i GIF. De har begge hatt tillitsverv i hovedstyret og i flere andre viktige fora i foreningen. De er begge meget nevenyttig og har bidratt enormt for klubben. Gjennom de siste 30 årene har Arve og Kåre nærmest jobbet dugnad for GIF ukentlig. Spesielt klubbhuset har nytt godt av deres iherdige innsats i Husstyret gjennom mange år. De var begge meget sentrale i klubbens tidligere Old Boys styre, som arrangerte fester og loppemarkeder for å skaffe midler til møbler og inventar til klubbhuset.

Gunnar Femtehjell (Født 1.nov 1938)

Gunnar Femtehjell ble på årsmøte for 2009, utnevnt til foreningens 8. æresmedlem.

Dette forteller jo med all tydelighet at et æresmedlemsskap henger meget høyt. Gunnar Femtehjell har over 60 års medlemsskap i foreningen. I tillegg til at han har en meget lang karriere som fotballspiller, har han en årrekke innehatt mange ulike tillitsverv. Han har fortsatt verv i dag, og har sagt seg villig til å fortsette.

Gjennom deltagelse på våre alders-bestemte lag, utviklet han seg til å bli en meget god spiller, og han ble tidlig hentet opp til seniorlaget. Her spilte han i svært mange år. Han ble avdelingsmester på A-laget i 1958, og han ble påskjønnet for sin innsats i 1961. Han er en av få som har blitt Østfoldmester på vårt A-lag i 5. divisjon to ganger, i 1964 og i 1970. At han var en meget god spiller, understrekes av at han representerte Gresvik IF på Østfolds kretslag. Etter at alderen krevde sin rett, fortsatte han å spille på old boys lag.

Så over til de mange tillitsvervene som han, med våre jubileumsberetninger som kilde, har innehatt. Han fikk foreningens gullmerke i 1966. Som nevnt har kandidaten praktisk talt hatt verv kontinuerlig. Av disse nevner jeg følgende: Varamann til Hovedstyret i 1968 – 1969 – 1970. Medlem i fotballgruppa for senior i 1971 og 72. Oppmann for guttelag i 1973 og for juniorlag i 1974 og 75. Medlem i old boys styret i 1976. Så igjen varamann til Hovedstyret i 1977 og 78. Medlem av banekomiteer i 1979 og 80. Han har også i en årrekke vært medlem av foreningens medaljeråd. I tillegg til den gode innsatsen Gunnar Femtehjell har gjort i de mange administrative verv, har han i svært mange år utført dugnad for hus og anlegg. Det skal letes lenge og vel for å finne et medlem som kan oppvise flere dugnadstimer enn vedkommende. Han var et meget aktivt medlem i byggekomiteen for «1988-huset» (lillesal, kjøkken garderober og kontor). I en årrekke har han vært med i husstyret, et verv han fortsatt har.

Gunnar Femtehjell er et typisk ja-menneske. Når det gjelder å få ting utført, stiller han alltid villig opp. Det kan vel sies om han at han går stille i dørene, men det må ikke tolkes slik at han ikke har sine meningers mot. Jeg håper at det som her er nevnt, viser at han til fulle fyller kriteriene for æresmedlemsskap, og at han er verdig til å motta foreningens høyeste utmerkelse».

(Skrevet av Jan Simensen – Leder av medaljekomiteen)

Birger Olsen (Født 6. juli 1930)

Æresmedlem i 2005. Birger Olsen har vært medlem i GIF siden 1945.

Han har ikke innehatt de tunge vervene, men desto utført mange flere av de tunge løftene. Han er en sliter som er meget velvillig og rettferdig. Han trives ikke i rampelyset, men sier i fra når det kreves. Birger ble kretsmester med B-laget i 1948, var kjent for sine harde og rene taklinger, og omtalt som den ”barbeinte” fotballspiller. ( Gikk fra å være barbeint til å bruke værnesko.)

Har tjent foreningen i mange år, vært leder i trimgruppa, hatt mange verv i fotballen og meget aktiv i banekomiteen. Gullmerket ble han tildelt allerede i 1978.

Birger Olsen er fortsatt aktiv, både på banen og ellers. Nesten daglig er han i Trondalen for å se om noe må gjøres, for der skal alt være ok. Han er til stor hjelp for vår daglige leder og en «handy-man» uten like. Store eller små ting som skal fikses – Birger ordner det meste. Og fortsatt møter han hver tirsdag på trening sammen med ”gamlingene”, der han er ”sjefen».

Jan Simensen (1932 – 2012)

Æresmedlem i 1988. Jan Simensen var foreningens store tradisjonsbærer.

Han var medlem av Gresvik IF siden 1948 og var med i Hovedstyret helt til sin siste dag! Han spilte fotball for GIF i 22 år og representerte foreningen både i skihopping og i bandy. Etter at hans aktive karriere var over, tilegnet han seg fotballtrener- og -dommer-kompetanse, og praktiserte disse ”yrker” i en årrekke. Han hadde tillitsverv i Gresvik IF i 50 år sammenhengende, herav 23 år som hovedleder. I denne tiden hadde han også verv i Østfold Fotballkrets i over 20 år. For sitt arbeid for idretten i alle disse årene fikk han en rekke utmerkelser og æresbevisninger. Han mottok priser fra Norges Fotballforbund, Østfold Fotballkrets, Østfold Idrettskrets, Fredrikstad Idrettsråd, Kredittkassen og Onsøy Kommune (kulturprisen). Han sa at høyest rager uten tvil æresmedlemsskapet som han ble tildelt i 1988. «Så langt jeg evner, vil jeg være med å bidra til at vår forening kan leve opp til vår visjon, Gresvik IF – klubben hvor alle skal trives”. Det kan vi trygt si at Jan gjorde. Hans siste styremøte deltok han på 2 uker før han døde.

Knut Krabberød (1917 -2005) 

Æresmedlem i 1967. Han ofret blod, svette og tårer for Gresvik IF.

Kom med i foreningen rundt 1930. Var aktiv i sine ungdomsdager og var sågar med på det første ungdomslaget i klubbens historie. De fleste som kjenner litt til GIF’s historie vet at dagens hovedbane som stod klar på midten av 50-tallet, er Knut Krabberøds verk – hverken mer eller mindre. Senere var han med og fikk bygget klubbhuset, som stod ferdig i 1965. Knut Krabberød satt 10 år sammenhengende som formann i GIF (1958-1968). Han døde 11 desember 2005.

Eugen Olavesen (1902 -1962) 

Æresmedlem i 1957, til sterk jubel og bifall fra årsmøtet.

Olavesen ble formann i GIF for første gang i 1935. Han fortsatte å bruke det meste av sin fritid på klubben. Han satt som hovedformann i mange år, og i perioder var han formann i både fotballgruppen og banekomiteen.

Birger Henriksen (1899 – 1985)

Æresmedlem i 1967, for en aldri sviktende interesse for GIF gjennom alle år.

Henriksen var aktiv spiller i yngre dager. Senere ble han formann og styremedlem, verv han hadde i en årrekke. Birger Henriksen ble ikke minst hedret for sitt arbeid med å skaffe klarhet i foreningens historie. Han ble valgt til formann første gang i 1927.

L. Anker Ludvigsen

Æresmedlem i 1946 for de tjenester han ydet foreningen, etter forslag fra samtlige gruppestyrer.

Ludvigsen var Gressvik-gutt, men bodde i Oslo fra han var ung, der han drev pensjonat. Huskes blant annet for at A-laget fikk bo gratis på pensjonatet i forbindelse med bortekamper. Levende opptatt av GIF, og stilte alltid opp, det være seg økonomisk eller på annen måte.

Carl Alfred Forsberg (1864 – 1940)

Utnevnt til æresmedlem i 1938. Godseier og en av de mest pengesterke på Gresvik.

Han drev og eide Forsbergs Stenindustri, og drev Fredrikstad Stenhuggeri. I en tid da klubben sårt trengte midler, spesielt i forbindelse med baneanlegget, var penge- og gavestøtten fra Forsberg av enorm betydning.