Årsmøtet for 2020 ble i år avholdt digitalt som Microsoft Teams møte den 22 mars 2021. 28 medlemmer deltok på møtet der Tormod Hermansen ble gjenvalgt som foreningens leder. Lillian Ovell var som vanlig en stødig dirigent. Tormod Hermansen har vært