Lysløypa

Nå lyser det i den nye lysløypa på Gressvik

Del:

Fredrikstad kommune bygger ny lysløype mellom idrettsanlegget i Trondalen og Sprinklet. Nå er lysanlegget i hovedsak ferdigstilt. Etter en testperiode er lysene nå slått på og skal bidra til gode turopplevelser. Det er opparbeidet en bred tursti som delvis følger den gamle traseén, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med påfylling av masser til toppdekke og montering av armaturer i to lysmaster, en i hver ende av turstien. Disse arbeidene utføres til våren.

Endelig kom lyset på i Gressvikmarka. De første turgåerne og joggerne lot ikke vente på seg.
Foto: Randi Kristoffersen

Turstien er på ca. 1500 meter, og det blir 47 lyspunkter med ca. 30 meter mellom hvert punkt.
Lysene tennes og slukkes med astrour. Astrouret tenner lyset etter solnedgang og slukker det ved soloppgang etter programmerte geografiske koordinatorer.

I mange år har lokalsamfunnsutvalget på Gressvik jobbet for å få på plass en rundt 1,4 kilometer lang lysløype i Gressvikmarka mellom Trondalen og Sprinklet. Allerede i 2015 presenterte utvalget planene om å sette opp en lysløypa. Rammesøknad ble sendt inn høsten 2019, men det drøyde med å komme i gang med arbeidene. Siden arbeidene startet i august i fjor, har det imidlertid gått unna.

Westby i lokalsamfunnsutvalget opplyser at folk begynte å ta den flere meter brede traseen i bruk allerede i november, da den underste delen av dekket var på plass. Det har vært utrolig mye folk i marka siden november, det har vi merket også med Røde Kors»  (som driver Sprinkelhytta).  Da var veien ferdig anlagt slik at folk kunne gå hele veien opp fra Trondalen. Det har man merket både på hytta og ikke minst på søppeldunken som vi jo må tømme. Det er egentlig det beste målet vi har på om det er mye folk. Gressvik Idrettsforening har også telt hundre biler på parkeringsplassen på en søndag, sier Westby.Offisiell åpning av den nye turstien blir til våren når arbeidene er helt ferdig.

Foto: Fredrik Humlekjær, Brødrene Ødegård Maskindrift AS


Del: