OBOS deler ut 40 millioner

Del:

OBOS kjøper det som ikke ble noe av. For å sikre at det blir noe av neste gang. Alle OBOS-medlemmer kan bli med å bestemme hvem som skal få midler fra OBOS Jubel. Du trenger ikke å ha en rolle der. Det holder at du har et bankende hjerte for et idrettslag eller forening. Vi håper ditt hjerte banker for Gresvik IF.

OBOS er opptatt av at Norge skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen. Med OBOS Jubel på 40 millioner kroner skal de bidra til at frivillige lag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det er mulig å samles igjen.

OBOS har satt av 40 millioner kroner til å dekke tapte inntekter som følge av koronasituasjonen, og hver forening kan få inntil 200 000 kroner i støtte.

  • Søknadsfrist: juni 2020
  • Gresvik IFs medlemstall: 770 medlemmer
  • Gresvik IFs organisasjonsnummer er 977195500
  • Du må oppgi ditt medlemsnummer i OBOS

 

SØK OM STØTTE HEROBOS deler ut


Del: