Ny lovnorm

Del:

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtok NIF på Idrettstinget i 2019, en ny lovnorm for idrettslag gjeldende fra 1. januar 2020.

Gresvik IFs lovverk er nå tilpasset den nye lovnormen. Endringene ble vedtatt av Hovedstyret den 18. desember. Vår nye lov er gjort tilgjengelig på KLUBBHÅNDBOK DEL 1 FELLESBESTEMMELSER «GIF 01.03 Felles_GRESVIK Ifs lover-v1912».

Endingene i den nye lovnormen finnes her.


Del: