Under rutinert ledelse av Lillian Owell ble foreningens årsmøte gjennomført mandag 25. februar. 24 stemmeberettigede ga Tormod Hermansen fornyet tillit som hovedleder og Roy H Jacobsen ble valgt inn som ny nestleder. Årsmøteprotokoll 2018-signert Grete Pettersen ble tildelt foreningens gullmerke for sin mangeårige