For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtok NIF på Idrettstinget i 2019, en ny lovnorm for idrettslag gjeldende fra 1. januar 2020. Gresvik IFs lovverk er nå tilpasset

Under rutinert ledelse av Lillian Owell ble foreningens årsmøte gjennomført mandag 25. februar. 24 stemmeberettigede ga Tormod Hermansen fornyet tillit som hovedleder og Roy H Jacobsen ble valgt inn som ny nestleder. Årsmøteprotokoll 2018-signert Grete Pettersen ble tildelt foreningens gullmerke for sin mangeårige